БАН заплашва да се оттегли от споразумението за НИМХ

Българската академия на науките заплаши да се оттегли от участието си в подписаното споразумение за Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това обявиха от академията в отворено писмо, адресирано до министъра на образованието и науката.

Споразумението между БАН, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ и МОН бе подписано на 18 септември 2018 г., след продължителни протести на синоптиците, с основно искане институтът им да бъде отделен от Академията.

Като причина за недоволството си от БАН посочват залегнали текстове в Преходните и заключителни разпоредби на проектозакона за държавния бюджет за 2019 г., които според ръководството на Академията са силно притеснителни и противоречат както на Споразумението, така и на постигнатите с министъра договорки.

В отвореното писмо се цитират параграфите §1(1), §3(1) и §6 от Преходните и заключителни разпоредби на проектозакона, които от БАН определят като "противоконституционни и противозаконни".  Специалните текстове касаят преобразуването на НИМХ и новия му статут:

"§ 1. (1) Считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.

§ 3. (1) Считано от 1 януари 2019 г. имуществото, архивът, както и всички права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски и международни организации по метеорология и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките преминават към Националния институт по метеорология и хидрология към министъра на образованието и науката.

§ 6. Органите за управление на Българската академия на науките в рамките на своята компетентност да предприемат необходимите правни и фактически действия за изпълнението на § 1 и 3."

Отвореното писмо е подписано от председателя на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева и от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

На брифинг утре ръководството на академията ще даде подробности за решението си.

Коментари

Задължително поле