Бг инвеститори изместиха чуждите от пазара

Офисите формират една трета от инвестиционните сделки на пазара на имоти.

19% от сделките са с хотели

Индустриалните сгради са с най-висок доход

Български компании изместиха чуждите на инвестиционния пазар на имоти в страната. За първи път от две години насам наши компании формират 59% от трансакциите, показва доклад на консултантска фирма.

Общата стойност на инвестиционните сделки към средата на годината достига 167 млн. евро. Това е лек спад спрямо миналата година като сред причините за това е недостигът на нови готови активи за придобиване.

Сделките с имоти, генериращи доход, са предпочитани (53%) пред тези, придобити със спекулативна цел (47%), показва още докладът. В радара на инвеститорите са основно парцели за строеж (близо 42% от всички трансакции) и офис площите (32%), следвани от хотели (19%) и други площи (8%).

Нивата на възвръщаемост запазват стойностите си от 2018 г. - 8% за офиси, за търговски площи 7,25% и 9,5% за индустриални.

Сегментите с най-голям инвестиционен потенциал са офисни и търговски площи, при които се наблюдава устойчиво развитие, висока заетост на проектите и стабилни наемни нива. Засиленото търсене и купуване на парцели ще се запази - сигнал, че пазарът се намира във фаза, подходяща за развитие на нови проекти, които в последствие могат да се превърнат в инвестиционен продукт.

Коментари

Задължително поле