Безплатно висше при договор с работодател

Държавата ще поема таксите за специалности с недостиг на кадри, като по този начин стимулира и работодателите, и студентите.

Нова наредба, качена за обществено обслужването

На работа 5 години след завършване

Държавата да заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване. Това е записано в проект на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, който е качен за обществено обсъждане. В документа се предлага всяка година министърът на образованието да утвърждава списък със специалностите с недостиг на квалифицирани кадри, за обучението в които се осигуряват средства от бюджета. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти.

Министерският съвет, по предложение на министрите, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъде посочван и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите с договор няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж по специалността си. След успешно завършване ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години. През това време ще им се полага възнаграждение не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Коментари

Задължително поле