Бизнесът внася предложение до НС за промени в отложения Закон за горивата

Горивата са рекордно евтини.

След срещата между Българска петролна и газова асоциация, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска минно-геоложка камара и Камара на строителите в България стана ясно, че те ще внесат предложение до Народното събрание за промени в отложения със шест месеца Закон за горивата.

„С посредничеството на Българска стопанска камара (БСК) направихе това, което законодателят трябваше да направи при първоначалното приемане на текстовете. Това е разбирателство на браншово ниво, като тези промени ще бъдат предложени на депутатите в НС“, това заяви изп.-директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев.

Една от промените е металургичните предприятия да не се вписват в закона като търговци на горива. За целта бе подписано и споразумение между Петролната и газова асоциация и Българска минно-геоложка каара.

Делчев категорично заяви, че асоциацията напуска Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) с думите „Няма обратно решение на асоциацията, не виждам причина и да има“. От думите на Радосвет Радев, председател на стопанската камара стана ясно, че петролната асоциация е член на БСК още от среданата на 2018 г.

 

Коментари

Задължително поле