Биопроизводството с пистолет в слепоочието

Над 900 оператори бяха побъркани от притеснение, че могат да загубят сертификат без да имат никакво нарушение

На 9 април биопроизводителите бяха на протест. След него все още за широката публика остава неясно какви бяха причините за него. Основната причина за протеста е наредбата, която има задача, базирайки се на европейските регламенти, да създаде правила за сертифициране на биопродуктите в България. Тя от самото начало не беше добре написана, а с последните изменения стана ужасна за прилагане, поради много тежки изисквания, някои от които невъзможни за изпълнение.

Съгласно въпросната наредба контролиращото лице трябва да вземе проби от всички отделни парчета земя, които са под контрол, да изпрати в акредитирана лаборатория за анализ на пестициди и едва след това да издаде сертификат. Ако в едно поле има повече от една култура, то пробите трябва да бъдат колкото броя култури. Дотук нищо лошо, ако тези анализи не трябва да ги плаща стопанинът, защото цената за анализ е между 400 и 600 лв. за всяка проба. Ако е малко зеленчуково стопанство, което цели разнообразие от култури и директни продажби, това означава да фалира преди да стане биологично.

В същото време структурата на държавата, която трябва да контролира продуктите дали са наистина биологични, БАБХ, за 2018 г. е дала за анализ 8 проби за цялата страна. Освен това, министър Порожанов казва, че анализите трябва да се правят в държавна лаборатория. Само че, няма нито една която да може да направи такъв анализ и поради това те отказват да сключват договори със сертифициращите лица.

Следващият момент е изискването за нулево наличие на неразрешени вещества при анализ. Европейският регламент казва, че е допустимо до 0,001% наличие, но наредбата не допуска нищо. И тук има два проблемни момента. Първият е, че съседът може да замърси бионасаждението по границата. Когато има такава опасност, сертифициращият орган дава предписание да има буферни зони, продукцията от които не може да се продава като биологична. Да, но документално тя е от същото бионасаждение. А при пръскане с въздушна техника, опасността е за цялото насаждение. Една вметка – има забрана за пръскане с въздушна техника. С едно изключение – при форсмажор. Само че, винаги и за всички този форсмажор е факт и той позволява законно да се заобикаля тази забрана.

Вторият проблем е с разграждането на пестицидите. Производителите им твърдят, че всички те имат някакъв много кратък период на пълно разпадане. Но 2018 г. ги опроверга. Поради дъждовния период в първата половина, подпочвените води покачиха нивата си. И тогава на някои стопани в пробите се появиха пестициди, които са спрени от производство и употреба преди повече от 10-15 години. Нещо повече, има констатирани случаи на замърсяване на райони, които никога не са били земеделска земя и поради това никога не са третирани с пестицид.

И при двата случая нормалното е продукцията от въпросните замърсени части от стопанството да не може да се продава като биологична. Само че, наредбата казва, че се губи сертификатът за цялото стопанство, независимо че замърсяването не е на всички продукти. Това отново означава фалит за фермера.

Всички тези недомислия бяха представени от Българска асоциация Биопродукти по време на Агра 2019 г. Експерти от Германия категорично заявяват, че тези текстове са изключително рестриктивни и не бива да бъде така. Доктор Анна Карова прави дисекция на наредбата, в която обяснява защо тя няма и да бъде приложима. След това има поредица от срещи и разговори, на които уж се стига до разбиране от МЗХГ къде има проблеми, но на практика изобщо не се променя към отстраняването им. До обявяването на протеста, след което веднага бяха качени за 14-дневно обсъждане изменения, които ние предлагаме от месеци и все не се случваха. А междувременно, контролиращото лице с безкомпромисен контрол, „Кю Сертификейшън“ АД (която оперира в 32 държави), чиито управител е д-р Анна Карова, не получи лиценз за работа и това беше съобщено 1 работен ден преди изтичане на предишния. Много прилича на вендета, особено като се вземат предвид причините, поради които се е случило и по-точно, че тези 18 несъответствия са елементарни за отстраняване, но МЗХГ не е поискало с писмо това. Преди това компанията имаше още по-голям списък. Отстрани ги. Последва нов, по-кратък списък със срок 5 дни. Отстрани ги за два. И тогава се били появили нови 18 несъответствия, според МЗХГ, които обаче не са изпратени за отстраняване, а направо се взема решение да не се издаде нов лиценз.

Впрочем, от началото на годината това е трета сертифицираща фирма, която остава без лиценз, което очертава доста подозрителна политика. Първата сама се оттегли и нейните оператори (клиенти) масово отидоха в „Кю Сертификейшън“. Втората получи огромен списък от несъответствия и тя заяви, че това е гавра, отказа да ги отстранява и напусна България.

В отговор на твърдението, че проверяваните защитават проверяващия, можем да кажем, че недоволството ни по този въпрос е не заради спиране на работа на един от сертифициращите органи, а от начина, по който се случва. Затова, че над 900 оператори бяха буквално побъркани от притеснение, че могат да загубят сертификат без да имат никакво нарушение, затова че няма нито един представител на заинтересованите страни в междуведомствената комисия по биологично земеделие, където се вземат тези решения и така се научава за проблемите твърде късно.

Вълк, теле и министър

В наредбата стои следният текст „Неспазен период на преход на пасищата и местата на открито, ползвани от нетревопасните животни без разрешение на министъра на земеделието, храните и горите “. Ето как го изтълкува една госпожа, биоживотновъд: В предишния ден вълци бяха изяли две от телетата ми. Според нея този текст казва, че ако това се е случило на пасище, което е в преход, стопанството трябва да загуби сертификат, защото фермерът не е взел разрешение на министъра вълците (нетревопасните) да изядат телетата.

* Авторът е член на управителния съвет на Българска асоциация биопродукти. Заглавието е на редакцията

Коментари

Задължително поле