Близо 2400 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост

Социалният министър Бисер Петков

Предвижда се в началото на месец юни, съвсем скоро, да стартира изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области на страната. С тях ще се осигури работа за срок от 3 до 6 месеца за 2387 безработни. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на днешния парламентарен контрол.

С националния план за действие по заетостта през 2019 г. от бюджета за активна политика на пазара на труда са осигурени средства в размер на 8 808 000 лв. за финансиране на програмите, което е с 10% повече в сравнение с миналата година.

През 2019 г. ще се финансира заетост за срок от 3 до 6 месеца на 2 387 безработни лица, със 74 повече в сравнение с 2018 г.. От тях 1847, или 77% от общия им брой, ще започнат работа на пълен работен ден, а 540 ще се включат в заетост на непълно работно време.

По програмите ще се наемат приоритетно хора от уязвимите групи на пазара на труда, сред които безработни младежи до 29 години, хора над 50-годишна възраст и продължително безработни. Те ще получават месечно трудово възнаграждение от 560 лв. при заетост на пълен работен ден, каза Бисер Петков.

Наетите по регионалните програми ще поддържат паметници на културата, училища, детски градини и читалища. Част от тях ще отговарят за облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи, места за отдих, поддържане на пътища, ще извършват спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове и ще оказват съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж. Изпълнението на регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2019 г.

Коментари

Задължително поле