Блокадите нарушават редица закони

Блокадите на ключови кръстовища в София и в страната се изродиха в издевателство върху обикновените хора, които всеки ден са принудени да търсят алтернативни маршрути, за да не закъснеят за работа. Или да успеят да се приберат у дома без да се налага да сменят в жегата по 2 линии от градския транспорт. Десетки контейнери за смет, струпани пейки, торби и палатки са затворили една от най-възловите точки в столицата - “Орлов мост”, а исканията на протестиращите от първите дни на гражданското недоволство, са затрупани от празни бутилки и кутии от пици, които се търкалят по асфалта. Всеки ден в “Труд” се получават десетки сигнали от граждани, които искат само едно - да могат да не висят с часове в задръствания заради затворените пътни артерии. Подобно е положението във Варна, Пловдив, Бургас и по ГКПП-тата, особено през уикенда. Потърсихме мнение на юристи, до колко блокадите са законни, както и кои институции отговарят за спазването на обществения ред.

Какво пише в закона 

Конституцията дава права, но и задължава да се зачитат правата на другите 

Блокадата на кръстовища в градове или по общински и републикански пътища, чупенето или местеното на пейки, кашпи, кофи за боклук, нарушават не само Указа за борба с дребно хулиганство и няколко закона, но също и текстове от Конституцията на Република България. Както се вижда, според основния закон, който има пряко действие, българските граждани се ползват с права, но също имат и задължения.

Конституция на Република България

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
(2) Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.

Указ за борба с дребното хулиганство

Чл. 1, ал.2. Дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 (хулиганство) от Наказателния кодекс.

Закон за събранията, митингите и манифестациите

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.
(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.

Закона за пътищата

Чл. 53, ал. 1. т.4. Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, които извършват или наредят да бъдат извършени в обхвата на пътя7
а) дейности, застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;

Закон за движение по пътищата

Чл. 55. (2) На автомагистрала или скоростен път е забранено движението на превозни средства с рекламна цел, провеждането на технически изпитания на автомобили и мотоциклети, организирането на демонстрации и движението на рекламни и други шествия.
Чл. 88. Организирани шествия и състезания по пътищата за обществено ползване, могат да се провеждат само след разрешение на собствениците или администрацията, управляваща пътя и след предварително съгласуване на маршрутите, условията и временно на провеждането им с органите на МВР.

Д-р Орлин Колев*, специално за “Труд”:

Блокадите нарушават редица закони

Блокадите на пътища и кръстовища в София нарушават редица закони и нормативни актове, в които се уреждат права на гражданите. Правото на свободно придвижване е залегнало не само в европейските, но и в българските закони.

Можем да си спомним времето на уседналостта и местожителството, което беше премахнато и българските граждани имат право да избират града, в който да живеят и свободно да се придвижват на теритроята т. н. Ние живеем в правова държава и сред нашите гарантирани права е и правото на свободно придвижване - чл 35 от Конституцията на РБ.

Основно правата на гражданите са посочени в Глава II на Конституцията. Следва да подчертая, че в българския основен закон не се говори за право на протест, каквото понятие широко се употребява в обществото. Тези, които го употребяват, най-вероятно под право на протест разбират една съвкупност от правото на свободно изразяване на мнения и разпространяване чрез слово... (чл.39) и правото на гражданите да се събрат мирно и без оръжие на събрания и манифестации (чл.43).

По отношение на втория текст по-нататък е записано, че редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации, ако те са на открито, се определя със закон. Създателите на Конституцията са делегирали на Народното събрание да определи реда за събранията на открито в закон. И този закон се нарича Закон за събранията, митингите и манифестациите. В заключение може да се каже, че гражданите могат да протестират и това е част от демократичното устройство. Но следва и да се спазва законноустановения ред, за да не се превръщат протестите в лека форма на анархия.

Упражняването на индивидуалните права на група граждани било то и в колетивистична форма, не следва да бъдат за сметка и да възпрепятстват упражняването на индивидуалните права на другите граждани. В противен случай напускаме полето на правовата държава - принцип, уреден в член 4 на Конституцията, който сочи, че Република България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

*Орлин Колев е доктор по право, главен асистент по Конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Биляна Алексиева, събрала над 3000 подписа срещу блокадите:

Ако институциите не освободят София от блокадите - ще ги съдим

- Колко са подписите, с които внесохте искане срещу блокадата на кръстовища в София?
- За отрицателно време събрахме около 3000 подписа, които внесохме до институциите, а самата подписка продължава да набира сериозна сила в страната.

- Къде събирате подписката и кои са сезираните от Вас институции? 
Всичко започна напълно неформално - аз, заедно с група приятели, решихме да направим нещо по въпроса и да вземем нещата в свои ръце. Всеки от нас раздаде петицията на свои приятели, а те съответно на техни. Немалка подкрепа получаваме и през социалните мрежи. На 05 август искането ни беше входирано до Върховна Административна Прокуратурау Министерство на Вътрешните Работи, до Столична община, внесено е и до Административен съд -София град.

- Какво се казва във Вашето искане?
- Съвсем накратко ще обясня - ние държим да се възвърне нормалността, законността и да не позволяваме на подобни анархистки прояви да диктуват обществения дебат. Нека всеки изразява мнението си в рамките на закона, защото иначе се очерня цялата идея за градивна промяна и въобще смисъла на протеста. А ние не искаме това!

- Ще заведете ли искове към съответните институции, ако те откажат с действие или бездействие да реагират на искането Ви? 
- Добър въпрос. Обмисляме и такива варианти ако, откажат да изпълнят закона, защото нашето искане не е нищо друго освен молба - законите да се спазват. Смятаме, че това е принципната първа стъпка към нормализирането на ситуацията в държавата въобще - законите да се спазват. Не мислите ли така?

- Член ли сте на политическа партия? 
- Не членувам и никога не съм имала никакви формални или неформални обвързаности с която и да е партия.

- А на НПО? 
- Не съм била член и на неправителствени организации, но може би назрява момента, в който с моите приятели ще се замислим дали енергията на промяната няма нужда от някаква по-конкретна форма. Не можете да си представите колко хора ми задават въпроса- няма ли да създадем гражданска инициатива, в която могат да ни подкрепят и гласът им да бъде чут по-силно в обществото. А повярвайте ми, тези хора не си представят промяната като безредици, сбивания и обърнати кофи по улиците. Искаме градивен дебат.

- С какво се занимавате? 
- Ангажирана съм в малкия бизнес. Никога не съм била на държавна работа и никога не съм имала досег с никакви програми, фондове или други финансови инструменти на държавно ниво. По образование пък съм политолог.

- Как ще се реши напрежението в страната според Вас?
- Не мога да бъда пророк, но като политолог по образование бих ви казала, как според мен би трябвало да се реши. Със сигурност е нужно първо протестите да се възвърнат към първоначалната си форма - на законно изразяване на негодувание спрямо една или друга политика на правителството или спрямо институциите като цяло. Да се сформират кръгли маси, на които правителството да покани представители на протестиращите и да се вслуша в нашите искания. Убедена съм, че доста градивни идеи биха могли да се родят по този начин. Съгласете се, че това би било много по-полезно за самия протест, отколкото обърнатите кофи по улиците. Няма как чрез вандализъм да стигнем до градивен дебат.

С 20 км/ч 

Автошествия направиха опашки към Кулата и Калотина 

В неделния ден по шосетата се образуваха колони от автомобили, защото протестиращи умишлено се движеха с колите си в пакет и бавно без да позволяват изпреварване. Така междуградски пътища, главно по границите, се оказаха капан за останалите шофьори.

Протестно автошествие тръгна към ГКПП-Кулата, но заради бавна скорост протестиращите бяха спрени от патрул в района на Симитли. Колоната се движеше с 20 км в час и бе предвождана от двама колоездачи и от Благоевград до Симитли успяха да направят километрична опашка от коли и тирове.

Протестиращите бяха отбити обаче с обяснението, че карат бавно, затрудняват движението и има подадени оплаквания от блокираните в колоната шофьори. По време на движение имаше водачи, които ги приветстваха за протеста, но и други, които им показваха среден пръст в движение. Протестното шествие от пет автомобила се водеше от Калоян Ханджийски, лидер на ДСБ в Благоевград и общински съветник.

Пътни полицаи отбиха за около два часа и протестното автошествие, което се движеше към граничния пункт Калотина около Сливница. Там протестиращите бяха с около 20 автомобила, но се движеха бавно по главния път за сръбската граница, което доведе до километрични опашки.

В сряда

Още от сутринта се събират пред „Дондуков“ 1 за машините 

Граждански протест, но този път за машинното гласуване, организират на 12-ти август от 10 часа пред Министерския съвет от партия МИР.

Искането е министър-председателят Бойко Борисов и цялото правителство да спазят както закона, така и собственото си решение номер 100 от 12.02.2020 година за провеждането на парламентарните избори чрез машинно гласуване. “Минаха 6 месеца от решението на Министерския съвет, когато Бойко Борисов възложи на Томислав Дончев да предприеме действия за провеждането на следващите парламентарни избори чрез машинно гласуване.

Оттогава до сега не са предприети никакви действия, напротив, чрез своето бездействие управляващите умишлено саботират машинното гласуване”, заяви председателят на МИР Симеон Славчев. Едновременно с това от МИР искат и оставката на кабинета.

Министър Деница Сачева пред ВВС: 

Проблемът с корупцията е всекидневна битка

Приходите в България за последните 10 години са се увеличили 3 пъти, а БВП - 2 пъти. Това казва пред британската национална медия Би Би Си социалният министър Деница Сачева.

Предаването е The Newsroom на BBC, а в него по повод едномесечните демонстрации и премахването на блокадата на Орлов мост, кореспондентката на медията Красимира Хендри разказва за причините за протестите у нас - корупцията и злоупотребата с публични средства.

“Когато говорим за корупция, трябва да правим разлика между възприятие и факти. В последните 10 години приходите на българите са се увеличили три пъти, а БВП се е увеличил два пъти”, заявява Сачева.
От Би Би Си отбелязват, че България е най-корумпираната държава в ЕС според “Трансперънси Интернешънъл”. “Тези факти не са възможни в държава, която е толкова покрита (букв. covered) от корупция, колкото се смята”, добавя Сачева.

Проблемът с корупцията не е “непроменим” (букв. unchangeable), но е “всекидневна битка”, добавя тя с уточнението, че се “справяме в момента”.

“Животът вече не е черно-бял, и тези от нас, които все още чувстват това, са старомодни (out of date, букв. с изтекъл срок на годност)”, добавя тя.

Вицепремиерът и лидер на ВМРО, Красимир Каракачанов: 

Организаторите на протеста целят да го окървавят

Желанието на определени хора да се докопат до властта може да доведе до ескалация на напрежението в страната. Това предупреди във Варна вицепремиерът Красимир Каракачанов по повод продължаващите блокади и възстановените палаткови лагери в столицата.

“Възможно е протестите да бъдат опорочени и окървавени, защото част от организаторите им целят точно това. Мисля, че е ясно за всички, само някои медии, които се опитват да ръководят тази изкуствена джендър революция, се правят че не го виждат”, каза Каракачанов.

Според него хората, които са отишли първата вечер на протеста с качулки, маски и въоръжени с бухалки и запалителни течности, са били подготвени да провокират органите на реда с ясното съзнание, че при такива действия ще има отговор. “Полицията постъпи мъдро и не ги атакува, но подобни неща не могат да се търпят вечно.

Не може заради няколко соросоидни неправителствени организации и партийки извън парламента да се докопат до властта, ти да разсипеш държавата. И в името на какво - да узаконят гей браковете и да създадат джендър република”, възмутен бе вицепремиерът.

Той добави, че няма нормална държава в света, в която органите на реда да посрещат с баница и кисело мляко нарушителите на обществения ред. И призова недоволните от властта да не стават такива.

“Протестиращите граждани, особено тези, които най-болезнено твърдят, че има нужда от демокрация, трябва да спазват принципите на демокрацията и законността”, заключи Каракачанов.

Коментари

Задължително поле