БНБ отчете ръст на депозити и кредити

Граждани и фирми кътат над 68 милиарда лева на влог

Ръст на депозитите и кредитите отчита статистиката на Българската народна банка. В края на февруари влоговете на граждани, фирми и финансови институции са в размер на 68,368 млрд. лв., което е увеличение със 7,1% спрямо година по-рано.

Влоговете на домакинствата са нараснали с 6,1% до 45,52 млрд. лв., а на фирмите са в размер на 19,052 млрд. лв., увеличавайки се със 7,9 % за година.

Най-голямо повишение - 15,5%, е регистрирано при депозитите на финансовите предприятия, в които влизат и банки, застрахователни и пенсионни дружества. На годишна база те достигат 3,789 млрд. лв.

Според Асоциацията на банките в България обемът на спестяванията е знак за доверие към банковата система.

БНБ отчита ръст и при кредитирането. Заемите, отпуснати от банките на неправителствения сектор, са в размер на 50,742 млрд. лв. в края на февруари, като нарастват с 3,4% спрямо февруари миналата година.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 1,8% на годишна база и през втория месец на настоящата година достигнат 30,561 млрд. лв.

Кредитите за домакинства са в размер на 18,677 млрд. лв., като спрямо февруари 2016 г. те се увеличават с 4,5%. Жилищните кредити са за 8,801 млрд. лева и нарастват на годишна база с 2%, докато потребителските възлизат на 7,317 млрд. лв. и се повишават с 3%.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 1,504 млрд. лева, нараствайки на годишна база с 25,9%.

Според председателя на асоциацията Петър Андронов лихвите по депозитите вече са стигнали дъното, като за последното тримесечие на 2016 г. доходността е паднала до 0,57%.

Миналата седмица Асоциацията на банките отчете висока капиталова адекватност на трезорите и стабилност на банковата система в страната. Докладът показва, че общата капиталова адекватност на трезорите у нас е 20,88% в края на 2016 г. при 13% средна стойност за еврозоната.

Активите на банките достигат исторически рекорд от 92,1 млрд. лева в края на 2016 г., което е ръст от 5,2% на годишна база. Според данните на АББ петте най-големи банки по размер на активите държат 57,3% от пазара у нас.

Коментари

Задължително поле