БНБ разреши вливането на банка „Виктория“ в „Инвестбанк“

Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване преобразуването на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, чрез вливане в „Инвестбанк“ АД по реда на чл. 262 от Търговския закон. Това е станало на заседание, проведено днес, съобщиха от пресцентъра на БНБ.

В съобщението от Централната банка не се упоменава цената на сделката.

„Инвестбанк“ АД ще стане универсален правоприемник на всички права и задължения, включени в имуществото на Търговска банка „Виктория“ ЕАД, от момента на вписване на вливането в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Коментари

Задължително поле