БНБ с 9,3 млрд. лева срещу коронавируса

БНБ предложи пакет от безпрецедентни мерки на стойност 9,3 млрд. лв., за да бъде гарантирана устойчивостта на банковата система.

Облекчават изискванията за резервите и прибират пари от чужбина

Предприемат мерки за устойчивост на банковата система

Гарантират валутния борд

Безпрецедентен пакет от мерки за 9,3 млрд. лв.предожи БНБ във връзка с пандемията от COVID-19. Мерките целят едновременно запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията за гражданите и фирмите, произтичащи от пандемията.

Основните мерки са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките. Мерките включват капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1,6 млрд. лв.; отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0,7 млрд. лв.; и увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки. Това означава, че банките няма да раздават дивиденти, а цялата им печалба ще отида за увеличение на капитала, ще бъдат намалени изискванията за заделяне на резерви, както и че банките ще трябва да върнат в страната 7 млрд. лв., които са вложили или депозирали в чужбина.

Наред с това БНБ прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор, съобщиха от Централната банка.

БНБ е в постоянен и активен контакт в рамките на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка. БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат.

От БНБ обаче призовават за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата.

Коментари

Задължително поле