БСП иска временна парламентарна комисия за санирането

„ПГ на „БСП за България“ внася проект за решение за създаване на временна комисия за установяване на фактите и обстоятелства, свързани с изпълнение на Националната програма за саниране“, обяви зам.-председателят на групата Жельо Бойчев.

„Искаме да станат ясни всички обстоятелства, свързани с изработването на критериите на програмата и изпълнението на целите й, с начина на определяне на пределните цени на строителните дейности, които многократно бяха коригирани, изразходваните финансови средства до момента по програмата, както и постигнатите резултати. Трябва да стане ясно и бъдещото развитие на програмата“, обясни Бойчев.

Той припомни, че по искане на „БСП за България“ е имало дебат в НС, на който са били приети решения. „Съгласно тях, министърът на регионалното развитие внесе информация в НС, от която става ясно, че към момента има подписани договори за близо 2 млрд. лв., има 4759 договора, сключени между общините и съответните етажни собствености, но няма предвидени финансови средства в бюджета за продължение на програмата и изпълнение на договорите“, каза още Бойчев.

„Министър Нанков твърди, че се нуждаем от разработване на цялостна жилищна стратегия и е необходим ангажимент на собствениците за продължаване на бъдещата програма“, каза още Бойчев. Според него към момента не е ясно какво е бъдещето на програмата, какъв процент ще бъде заплащан от българските граждани, ако те продължат своето намерение да санират жилищните си сгради. „Създава се дискриминация с тези, които ползваха 100% финансов ресурс до момента и тези, които трябва да доплащат. Притеснени сме от констатациите, отразени в доклада на Сметната палата, че е нарушен чл. 119 от Закона за публичните финанси, където е казано, че бъдещи ангажименти за стартиране на програми, които ангажират бюджетен ресурс, може да стане само чрез бюджета и решение на НС. Цитира се именно Националната програма за саниране и ангажирането над 1 млрд. лв. ресурс за 2017 г, който не е гласуван в държавния бюджет“, подчерта Бойчев. Зам.-председателят на левицата в НС изрази надежда, че чрез работата на тази комисия ще станат ясни как са били избирани и определяни фирмите.

Коментари

Задължително поле