Българите нямат пари да изкарат три месеца

Преобладаващата част от българите могат да изкарат със спестяванията си по-малко от три месеца

Над 80 на сто от българите имат спестявания, с които могат да изкарат по-малко от три месеца, показват данни на Евростат. Въпреки ръста на общата сума на депозитите в банките, българите са на последно място сред жители на страните от ЕС. Явно големите спестявания в банките са притежание на малък дял от населението в страната.

Средно за страните от ЕС 46,2 % от хората биха могли да поддържат същия стандарт на живот за по-малко от 3 месеца, използвайки само спестяванията си, 22,3% имат спестявания за 3-6 месеца, 16,1% - за 6-12 месеца и 15,4% за над една година.

Спестяванията са достатъчни за по-малко от три месеца в България (80,6% от населението), Румъния (69,3%) и Унгария (66,4%). От друга страна Австрия (23,8%), Холандия (24,1%) и Малта (26,6%) са страните с най-малки дялове на хората със спестявания са по-малко от три месеца.

Най-голям дял на хората със спестявания за 3-6 месеца е отчетен в Словакия (32,9%), следвана от Чехия (32,3%), Литва (29,6%), Полша (29,5%) и Естония (28,9%), а най-нисък е делът на хората с такива спестявания в България ( 14,3%), Испания (17,2%) и Румъния (17,9%).

Най-голям е делът на хората със спестявания за 6-12 месеца в Австрия (27,8%), Малта (26,4%), Хърватия (22,9%) и Финландия (22,1%), а България е с най-нисък дял на тези хора (3,6 %).

Делът на хората със спестявания за повече от 1 година е най-голям в Холандия (28,3%), Швеция (26,3%) и Белгия (25,7%), а е най-малък в България (само 1,5%) и Румъния (3,7%). 

Българите са жителите на ЕС, които имат най-малка възможност да спестяват. Делът на хората, които могат да спестяват от месечните си доходи е най-голям в Швеция (80,2%), следвана от Чехия (75%), Люксембург (72,9%), Австрия (70,6%), Финландия (64,4%) , Малта (62,2 %), Полша (61,5 %) и Холандия (60,4 %).  Същевременно най-малък е делът на хората, които могат да спестяват в България (13,3%), Хърватия (21%), Румъния (23,8%) и Кипър (29,4%).

Освен това 3,9 % от хората в ЕС взимат пари на заем, за да покрият ежедневните си разходи за живот. Гърция има най-висок дял на хората, взели заеми (17,8%), следвана от България (10,6%) и Хърватия (9%), докато най-нисък дял на хората, които взимат заеми за ежедневните си разходи в Люксембург (0,8%), Италия (1,2%), Австрия (1,3%) и Чехия (1,4%).

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари