България рециклира близо една трета от битовите си отпадъци

През последните пет години се наблюдава увеличаване на дела на рециклираните отпадъци в страната. За 2016 г. са рециклирани 917 хил. тона битови отпадъци, като в това количество се включват и трайно нарастващите през последните 2 години количества на компостирани биоотпадъци. Това заявява министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатско питане за системата за разделно събиране на отпадъците, ефективност и постигане на целите, пише БГНЕС.

Постигнатият процент на рециклиране на битови отпадъци през 2016 г. в страна е близо 32%, което е поредна година на нарастващ резултат. За петгодишен период 2012 - 2016 г. количеството рециклирани битови отпадъци у нас е нараснало от 25% до 32%.

Количеството рециклирани биоотпадъци е нараснало близо 3 пъти за този период и се очаква още по-съществено увеличение през следващите няколко години, поради въведените в експлоатация инсталации за компостиране, както и разработваните в момента проекти за нови мощности за предварително третиране и за компостиране, уточнява министърът.

Той заявява още, че при отпадъците от опаковки за 2016 г. е постигнато ниво от 63,8% рециклиране при цел от 55%. В обхвата на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на организациите по оползотворяване, рециклираните количества са нараснали с 59 хил. тона за период от 5 години.

Съгласно директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), целта по събиране за 2016 г. е 41 % от пуснатото на пазара количество ЕЕО през предходните три години. При изчислена цел от 26 000 тона за 2016г. в България са събрани 48 780 хил. тона.

По рециклиране и оползотворяване сме постигнали средно 90%, съответно 93% изпълнение по отделните категории електрическо и електронно оборудване като се има предвид, че отделните цели по директива по категории не надвишават 80%, отбелязва още министър Димов

При излезлите от употреба МПС за 2016 г. е постигнато ниво на повторна употреба и рециклиране от 95% при цел от 85%.

Коментари

Задължително поле