България ще подкрепи назначаването на 13 съдии и генерален адвокат в Съда на ЕС

ЕС

България ще подкрепи назначаването на 13 съдии и генерален адвокат в Съда на ЕС, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Правителството одобри позиция на българската страна за заседание на КОРЕПЕР ІІ, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, което ще се проведе на 7 септември в Брюксел. На заседанието ще бъде разгледано назначаването на един генерален адвокат в Съда на ЕС и на 13 съдии в Общия съд на ЕС (ОСЕС).

Във връзка с реформата на ОСЕС, Чехия, Италия и България предлагат назначаване като съдии в тази юрисдикция Ян Пасер, Езио Перило и Александър Корнезов за периода до 31 август 2019 г., а Нидерландия, Португалия и Дания предлагат назначаване на Рене Барентс, Мария Жозе Костейра и Йеспер Свенингсен за периода до 31 август 2022 г.

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз на всеки три години се извършва частична подмяна на членовете на Общия съд на ЕС. Мандатът на четиринадесет съдии изтича на 31 август 2016 г. До този момент са назначени 11 съдии в Общия съд на ЕС. В тази връзка Унгария, Португалия и Румъния предлагат кандидатурите на Барна Берке, Рикардо да Силва Пасос и Октавиа Спинеану-Матей за съдии в Общия съд на ЕС за мандат, изтичащ на 31 август 2022 г.

Мандатите на част от съдиите, назначени в рамките на първия етап от реформата на Общия съд на ЕС, изтичат на 31 август 2016 г. Унгария, Гърция, Кипър и Люксембург предлагат подновяване на мандата съответно на съдия Золтан Чехи, съдия Константинос Илиопулос, съдия Анна Маркули и съдия Деан Шпилман. Тези предложения се отнасят за назначения за мандат, изтичащ на 31 август 2022 г.

За заемане на мястото на съдия в Общия съд на ЕС, който е подал оставка, Швеция предлага г-н Улф Йоберг, чийто мандат ще приключи на 31 август 2019 г.

Мандатите на четирима генерални адвокати в Съда на ЕС изтекоха на 6 октомври 2015 г. и броят на генералните адвокати в Съда на ЕС беше увеличен на 11, считано от 7 октомври 2015 г. Във връзка с това, с РМС 222/2016 г. за кандидат на България за генерален адвокат в Съда на ЕС беше определен Евгени Танчев и неговата кандидатура беше предложена за мандат, изтичащ на 6 октомври 2021 г.

С днешното си решение Министерският съвет изразява подкрепата на България за направените от Чехия, Италия, Нидерландия, Португалия, Дания, Унгария, Румъния, Гърция, Кипър, Люксембург и Швеция предложения за назначаване на съдии в Общия съд на ЕС.

Коментари

Задължително поле