Българската стопанска камара: 11 документа товарят бизнеса за европроекти

Те трябва да отпаднат и да се изискват от администрацията по служебен път

Общо 11 документа товарят бизнеса в процеса на кандидатстване по оперативните програми на ЕС. Това заявиха от Българската стопанска камара. Затова работодателската организация настоява те да отпаднат и по този начин да се намали ненужната бюрокрация.

Работодателите смятат, че е излишно бизнесът да представя документи като счетоводен баланс, отчет и справка за последните три приключени финансови години, удостоверение от НСИ за кода на основната икономическа дейност, декларация по Закона за малките и средните предприятия, отчет за заетите, работна заплата и други разходи за труд, свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата, документи за разпределението на капитала.

Тези 11 документа администрацията може да изиска по служебен път от Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Главната инспекция по труда, районните съдилища и Регистъра на минималните помощи към Министерството на финансите.

Организацията възразява още и срещу декларации, удостоверяващи размера на предприятието - микро-, малко или средно по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, както и документ как точно е разпределен капиталът. Според бизнеса тези документи могат да се получат по служебен път от Търговския регистър или НСИ.

За сключване на договор по оперативни програми се изисква още и удостоверение за “доказване на надеждност” по Закона за обществените поръчки, което се издава от Главната инспекция по труда, и според БСК ненужно усложнява процедурата.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес