Бързите заеми без таван на неустойките

Неустойките по бързите заеми няма да имат таван до два пъти размера на самия дълг. Парламетът реши да бъдат върнати старите текстове в Закона за потребителските кредити като това стана при окончателното гласуване на преходните и заключителни разпоредби от закона за бюджета за 2021 г.

През миналата седмица, както „Труд“ първи писа, депутатите подкрепиха предложението на независимя депутат Спас Панчев неустойките по бързите заеми да са до два пъти размера на самия дълг. В момента такива големи неустойки често се отменят от съда, ако човек потърси правата си и заведе дело. А с промените имаше опасност тази практика да бъде стопирана и съдът да не може да отменя тези неустойки.

Отменените тестове предвиждаха, че неустойки до два пъти размера на дълга не се считат за прекомерни по смисъла на Закона за защита на потребителите и не накърняват добрите нрави по смисъла на Закона за задълженията и договорите.

Коментари

Задължително поле