Бързите кредити нараснаха с 20%

Размерът на бързите кредити е над 4,4 млрд. лв.

Данни на БНБ

Надминават 4,4 млрд. лв.

Отпуснатите бързи заеми от дружествата, специализирани в кредитиране, в края на декември са 4,427 млрд. лв., при 3,702 млрд. лв. година по-рано, обявиха от БНБ. Те се увеличават с 19,6% (+725 млн. лв.) спрямо края предходната година и с 3,1% (+132 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2022 г.

От отпуснатите на домакинствата бързи заеми преобладават потребителските кредити, които са в размер на 2,992 млрд. лв. към края на миналата година. Те се увеличават с 20% (+499,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,8% (+82,5 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г. Делът им в общия размер на бързите кредити за домакинствата нараства от 95,2% към края на 2021 г. до 96,2% към края на миналата година.

Размерът на бързите жилищни кредити за домакинства е 31,8 млн. лв. Те намаляват с 5,2% (-1,7 млн. лв.) в сравнение с края на предходната година и с 10,6% (-3,8 млн. лв.) спрямо септември 2022 г. Делът на тези кредити в общия размер на отпуснатите заеми за домакинствата намалява от 1,3% в края на 2021 г. до 1% в края на миналата година. Другите бързи кредити за домакинствата са общо 86,5 млн. лв. Те намаляват с 5,1% (-4,6 млн. лв.) за година и с 4,4% (-4 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г. Делът на тези заеми намалява от 3,5% в края на декември 2021 г. до 2,8% в края на същия месец на 2022 г.

Преобладават кредитите със срок над 5 години, които са в размер на 1,97 млрд. лв. към края на декември.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси