Васил Грудев, ДФЗ: Забавянето по програмата за селските райони вече е наваксано

През 2019 г. Държавен фонд „Земеделие“ изплати в подкрепа на аграрния бизнес и общините от селските райони близо 2,8 млрд. лв. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Васил Грудев, съобщиха от ДФЗ.

До края на декември по програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) са подписани 6 577 договора за над 3,9 млрд. лв. Изплатени са над 2, 260 млрд. лв., информира Грудев.

Забавянето по ПРСР вече е наваксано и няма риск от загуба на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони, подчерта изпълнителният директор на ДФЗ. Грудев припомни, че в средата на юли, при смяната на ръководството на разплащателната агенция, съвместно с МЗХГ беше направен цялостен анализ за изпълнението на програмата. От анализа беше видно, че има сериозна опасност от загуба на средства в края на 2019 г. Затова бяха предприети действия, които не бяха прилагани до този момент.

За първи път плащанията по площните мерки от ПРСР бяха наредени в края на годината вместо през следващата, както беше практиката досега. Изплатени бяха 86 млн. лв. по мярка 13 за необлагодетелстваните райони, каза Грудев.

Над 2 млрд. лева (2 027 973 451 лв.) са преведени по схемите и мерките на директните плащания. От тях за Кампания 2018 бяха изплатени над 1, 146 млрд. лв. (1 146 515 284 лв.) и още над 881, 458 млн. лв. за Кампания 2019.

Само в рамките на последния месец фермерите получиха над 1 млрд. лева. От тях по СЕПП бяха изплатени 635 млн. лв. на 56 524 земеделски стопани. От началото на месеца по банковите сметки на животновъдите поетапно постъпиха над 160 млн. лв. Те бяха разпределени по схемите за обвързано подпомагане и по схемите за преходна национална помощ. За първи път бяха преведени през декември и субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. Финансова подкрепа, в размер на 86 млн. лв., получиха 32 434 кандидати по мярка 13 за Кампания 2019. В края на ноември фондът преведе и първи транш от близо 73 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола. По схемите на държавните помощи през декември бяха оторизирани и платени общо още 25 млн. лв., припомни Грудев.

По линия на пазарните мерки през 2019 г. са изплатени общо 65,5 млн. лв. Най-много средства са наредени по училищните схеми - близо 25 млн. лв.

По новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. бяха преведени общо 27,5 млн. лв. От тях по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” бяха извършени плащания за близо 19 млн. лв., а по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ бяха наредени още 8,5 млн. лв.

По Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., която вече приключи през 2019 г., са платени 3,6 млн. лв. За тригодишния период на прилагане на програмата пчеларите са подпомогнати с общо 10,7 млн. лв.

По схемите на държавните помощи бяха платени близо 154 млн. лв., заяви Грудев. Той подчерта, че най- голяма подкрепа получиха животновъдите. По схемата за хуманно отношение към птиците бяха подпомогнати 268 стопани, които получиха над 34,4 млн. лв. Свиневъдите бяха подкрепени с над 32,4 млн. лв. по схемата за хуманно отношение към свинете. Те бяха разпределени между 298 фермери.

По линия на схемите за помощта de minimis най-много средства бяха предоставени на стопани, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Субсидии, в размер на 23,7 млн. лв., получиха 13 976 фермери.

По схемата за създаване и поддържане на родословна книга и за генетичните качества на животните бяха изплатени близо 7,2 млн. лв. на 146 стопани.

През 2019 г. 4 408 пчелари получиха 4,5 млн. лв. по de minimis.

По Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 ДФЗ-РА изплати над 33 млн. лв., съобщи още Васил Грудев.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции