Вдигат цената на водата в София

Цената на водата в София ще нарасне след като бъде повишена нормата на печалба на дружеството “Софийска вода”.

Разчетите на “Софийска вода” предвиждат увеличение с 22,5%

Повишават нормата на възвръщаемост на дружеството на 13 на сто

Промяната е резултат от съдебно решение

Цената на водата за битовите абонати в София рязко ще бъде повишена. Първата стъпка в тази посока ще бъде решение на КЕВР, с което нормата на възвръщаемост на капитала на “Софийска вода” ще бъде повишена от 8,12% на 13%. След това ще има отделно решение на регулатора за вдигане на цената на водата за домакинствата в столицата.

В момента цената на водата в София е 2,94 лв. за куб. метър. Бизнес планът на дружеството “Софийска вода” за периода 2022-2026 г. предвижда първата стъпка на увеличение на цената да бъде с 22,5% до 3,60 лв. за кубик вода.

В последните години цената на услугите на ВиК оператора в София беше замразена, тъй като дружеството нямаше приет бизнес план. Причината беше съдебен спор относно определената от регулатора печалба на “Софийска вода”. От началото на настоящата година водата за домакинствата в страната поскъпна, но за София отново нямаше програма, защото бизнес планът на дружеството не беше внесен в КЕВР.

Бизнес планът на “Софийска вода” беше одобрен от стария Столичен общински съвет на последното му заседание преди местните избори през миналата година. На предстоящото заседание на КЕВР на 18 юни 2024 г. ще бъде разгледан проект за решение за увеличаване на нормата на възвръщаемост на капитала от 8,12% на 13% в резултат на изпълнение на съдебно решение. С това ще бъде отпушена по-нататъшната процедура за поскъпването на водата за столичани. По принцип КЕВР променя цената на водата от началото на календарната година. Но в случая, тъй като става въпрос за изпълнение на съдебно решение, поскъпването може да стане текущо през настоящата година.

КЕВР е определила норма на възвръщаемост на капитала за големите ВиК оператори в размер на 8,12%. Тя е определена при съотношение на собствен и привлечен капитал 50:50. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал за големите ВиК оператори е определена на 11,12%, а за привлечения капитал е 3,88%.

Според Върховния административен съд (ВАС) “Софийска вода” се отличава от останалите “големи ВиК оператори” по редица особености, включително: “Софийска вода” е между 3 и 4 пъти по-голям ВиК оператор от останалите в групата; извършените инвестиции от “Софийска вода”, както и планираните такива до края на концесията, са в пъти над средните за сектора; сключеният Договор за концесия има клауза за “Ценово ограничение”, както и условия, касаещи нормата на възвръщаемост, заложени като финансов модел на концесията, според който е предвидена минимална възвръщаемост на собствения капитал от 17%. Към Договора за концесия има анекс, според който страните по договора се съгласяват възвръщаемостта на капитала на акционерите да бъде намалена от 17% на 13%.

Данни на “Софийска вода” от 18 март показват, че капиталът на дружеството е формиран изцяло от собствения капитал. Проектът на решение на КЕВР предвижда нормата на възвръщаемост на собствения капитал от 13% да влезе в сила със задна дата и да важи за целия период 2022-2026 г.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари