Вижте колко са пенсионерите у нас и каква е средната пенсия

Хората са намалели с 12 хил. спрямо 2015 г., средната сума е нараснала с 8,1%

Демографските тенденции, свързани със застаряване на населението, увеличаване на средната продължителност на живота и намаляване на хората в работоспособна възраст, водят до негативни последици за социалното осигуряване. Това констатира министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в писмен отговор на въпрос от народните представители от ПГ на „БСП за България“ Георги Гьоков и Виолета Желева, относно променените от 01.01.2016 г. условия за придобиване на право на пенсия.

Като причини за негативните последици социалният министър сочи, че от една страна лицата, които внасят осигурителни вноски, стават по-малко, от друга страна периодът на получаване на пенсия става по-продължителен, а броят на лицата, които получават пенсии – все по-голям.

С оглед на увеличаващата се продължителност на живота е необходимо хората да остават по-дълго време трудово заети, за да се запази адекватността на пенсиите от една страна и да не се достигне до неудържимо нарастване на разходите за социални плащания – от друга, обяснява Бисер Петков.

Информацията, предоставена от НОИ, сочи, че броят на пенсионерите към 31.12.2015 г. е 2 178 123, към 31.12.2016 е 2 181 356, към 30.06.2017 е 2 172 185, а към 31.12.2017 очакваният брой е 2 169 000, т.е. отчетено е намаление с около 12 000 или с 0,6% спрямо края на 2016 г. и с около 9000 спрямо края на 2015 г.

Средният размер на пенсията на един пенсионер за 2015 г. е 318,03 лв., а за 2016 е 328,96 лв., като увеличението е с 3,4%. Средният размер на пенсията за първото полугодие на 2017 г. е 334,01 лв. Очакваният среден размер на пенсията за 2017 г. е 343,90, като увеличението е с 4,5% спрямо 2016 г. и с 8,1% спрямо 2015 г.

Средните размери на пенсиите са изчислени от разхода за пенсии без великденски и коледни добавки.

Броят на новоотпуснатите лични пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, а от януари 2016 г. - по чл. 68, 68а и 69б от КСО са, както следва: през 2015 г. - 95 179; през 2016 г. - 53 312 (отчита се намаление с 5 867 или 9,9%); през 2017 г. Очакваният брой е 50 000, т.е. Намалението е с 3 312 или с 6,2% спрямо 2016 и с 15,5% спрямо 2015 г.

За двегодишен период очакванията са за намаление в общия брой на пенсионерите, намаление в броя на новоотпуснатите пенсии с 15,5 % и увеличение в средния размер с 8,1 на сто.

През 2016 г. участието на държавата като процент от общите разходи на държавното обществено осигуряване е 48,5 на сто.

Приетата пенсионна реформа може да се определи като успешна, защото гарантира по-високи размери на пенсиите в бъдеще и укрепва стабилността на осигурителната система, като я прави по-самостоятелна и независима от държавния бюджет, обобщава Бисер Петков.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари