Влагат 820 000 лева в изграждането на социален комплекс за деца в Търново

Комплекс за социални услуги за деца изгражда Община Велико Търново в старата столица. Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. Дейностите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 820 000 лева. Това съобщи в сряда Росица Димитрова-директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината.

„За целта на проекта ще бъде реконструирана сградата на бившата детска ясна на ул. „Симеон Велики” 3 във Велико Търново. В половината от корпуса ще бъдат адаптирани помещенията за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места. Предвижда се и разширяване на Центъра за обществена подкрепа, който функционира в момента. В реновираната сграда ще има и преходно жилище за деца от 15 до 18 години с 8 места. Грижата ще бъде резидентна, но краткосрочна. Ще бъде обновена и половината от двора на обекта. След подмяна на ВиК, ел.инсталациите, подовете, покривната конструкция и ремонта на помещенията, изоставената сграда ще се превърне в подходяща за функциониране на трите услуги по проекта”, изтъкна ръководителят му инж. Цанко Бояджиев.

В момента децата с увреждания в община Велико Търново варират между 180 и 200, сочат данните на Общинската служба „Социално подпомагане“. С тежки увреждания са 30 малчугани.

„Те получават много специализирана помощ в Дневния център за деца с увреждания „Дъга” и в Дома за медико-социални грижи в Дебелец. Предстои смяна на профила му и създаване на Център за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания, което е на дневен ред да направи Министерството на здравеопазването”, обясни Росица Димитрова.

Тя допълни, че вече има идея и за останалата част от сградата. За нея в период на защита и одобрение е проект за разкриване на Център за грижи за възрастни в невъзможност да се обслужват.

Коментари

Задължително поле