Временно спира плащането на данъци през сайта на НАП

Правят годишно приключване до 5 януари

Подаваме декларации за доходите от 10 януари

В периода от 29 декември 2023 г. до 5 януари 2024 г. в НАП ще извършват дейности, свързани с годишно приключване за 2023 г. и конфигуриране на информационните системи за работа през 2024 г., предупредиха от приходната агенция.
Хората, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10 януари 2024 г. В същия ден започва и подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

На 29 декември 2023 г. в 10:00 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват  плащания през виртуален ПОС на НАП. Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12:00 ч. на 29 декември 2023 г. От 22 декември 2023 г. е преустановено плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП, но ще могат да се извършват данъчно-осигурителни вноски чрез банков превод или пощенски запис. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 29 декември 2023 г. 

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 1 март 2024 г.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 5 януари 2024 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 31 декември 2023 г. За тези обстоятелства е уведомена Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрирани лица по Закона за ДДС, подаващи справки-декларации и документи, ще могат да подават справки-декларации и VIES-декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 5 януари 2024 г.

Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 31 декември 2023 г. - 5 януари 2024 г. ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 5 януари 2024 г. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП, чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 5 януари 2024 г. и тя ще включва всички данни към тази дата. 

Подаването на Декларация образец 7 в периода 31 декември – 5 януари 2024 г.  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 5 януари 2024 г.

В периода от 29 декември 2024 г. до 5 януари 2024 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения: 
- За посочения период няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават само на хартиен носител в офис на НАП по регистрация;
- няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;
- няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;
- няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);
- няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
- няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.
 
Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/  или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси