Връщат данъци на българи в чужбина

Българите може да си върнат част от платените при работа в чужбина данъци, като подадат годишна декларация за доходите си.

Само трябва да подадат декларация за доходите си

Сумите, които може да получат, са средно между 800 и 1000 евро

В Германия признават разходи за наеми

Българите, които са работили в чужбина, може да получат обратно част от платените от тях данъци. Това става с подаване на годишна данъчна декларация, както се прави и в България, за да бъдат ползвани съществуващите данъчни облекчения.

Във всяка държава условията за връщане на данъци са различни. В редица държави от ЕС може да бъдат върнати част от платените данъци, не само за миналата година, а за 4-5 години назад. Ако сте работили във Великобритания през последните пет години, може да си върнете част от платените налози. В Ирландия връщат данъци за четири години назад. А в САЩ може да кандидатствате за възстановяване на суми за три години назад.

В Германия през последните години са работили около 360 хил. българи, а само 60% от тях са се възползвали от правата си. В Германия и в Холандия годишните данъчни декларации се подават в края на зимата, началото на пролетта. А българите, работили в двете държави между 2016 г. и 2020 г. вече могат да декларират доходите си и да получат част от платените данъци. Средната сума, която връщат на българи, работещи в тези две страни, по различни оценки е между 800 евро и 1000 евро.

Ако сте работили в Германия, част от платените данъци може да ви бъдат върнати в редица случаи. Например, ако годишният ви доход е по-малък от необлагаемия минимум, ако сте били на половин работен ден или на временна работа, ако сте изпращали пари на близки в родината си, ако сте плащали наем и в Германия, и в родината си, както и ако сте плащали самолетни билети до и от Германия.

За да си върнете част от данъците, платени в чужбина, трябва да имате бележки за получените заплати и удържаните налози. Ако ги нямате, може да ги поискате от работодателя. След попълване на данъчната декларация връщането на налозите отнема между два и четири месеца.

Коментари

Задължително поле