Връщат пари от данък сгради в курортите

Надплатените суми за данък сгради в курортите ще бъдат приспаднати от други задължения към общината или върнати на хората и фирмите.

Може да приспаднат надвнесената сума от други задължения към общината

Променят размера на налозите след решение на Конституционния съд

Общините може да връщат данък сгради за имоти в курортите, които не са основно жилище. Това гласят промени в Закона за местните данъци и такси, внесени в парламента от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. До тук се стигна сред като Конституционният съд (КС) отмени по-високите данъци за ваканционните имоти.

Отменените тестове предвиждаха за не основни жилища в курорти от национално значение данък сгради да е между 5 и 7 на хиляда от данъчната оценка, а за курорти от местно значение - между 4,5 и 6 промила. Сега данъкът за тези имоти ще бъде като за останалите - от 0,1 до 4,5 на хиляда, а конкретният размер се определя от общината.

По-високите данъци в курортите бяха отменени от 20 април. Но Менда Стоянова предлага данъкът за вилите и ваканционните имоти за цялата 2019 г. да се определя по старите правила - от 0,1 до 4,5 на хиляда. Общините ще преизчислят данъка и ще го съобщят на собствениците. А предплатилите до 30 април данъка за цялата 2019 г., ще ползват отстъпката от 5% върху новия размер на налога.

След преизчисляване на данъка, надвнесените суми подлежат на прихващане или възстановяване, гласят промените. Ако сте платили само първата вноска от данъка, надплатената сума може да бъде приспадната от следващите вноски. Ако сте внесли целия налог, надплатената сума може да бъде приспадната от други задължения към общината - данък за колата, такса смет и др. Ако нямате задължения към общината, може да поискате парите да ви бъдат възстановени по посочена от вас сметка.

Коментари

Задължително поле