Всеки четвърти българин e задлъжнял на банки

Всеки четвърти българин е задлъжнял на банки, показват данните на Асоциацията за управление на вземания за 2020 г. Освен банките, които се задържат като най-големия кредитор с 38% дял, а с 27% са небанковите финансови институции. Притеснително висок е ръстът на дълговете към телекоми - цели 24% от всичките случаи на вземания. 

„В сравнение с предходните години, делът на банковите институции леко намалява за сметка на покачващия се обем, възложен от небанкови такива. Възможно е това да са първите индикации за финансови затруднения на потребителите през 2020 година. Част от хората, които започват да усещат несигурност в личните си бюджети, започват да търсят бързи и лесни финансови продукти, зам.-председател на асоциацията. 

Въпреки съществените промени в икономическата среда през 2020 година, общият обем нововъзложен дълг към компании за управление на вземания намалява. За 2020 година той е 741,6 млн. лева при 832,3 млн. лева за 2019 година. За 2018 г. пък този показател възлиза на 1.418 млрд. лева. Но това е индикация, че финансовите предизвикателства за българите с дългове тепърва предстоят. Отчасти, по-ниските обеми, възложени за събиране се дължат на мораториума на банките. Той даде глътка въздух на клиентите в затруднение, но и отложи проблеми, на които тепърва ще станем свидетели в края на 2021 г. 

Не са ясни дългосрочните ефекти от него, възможно е някои домакинства да са неприятно изненадани от по-високите суми, които трябва да платят за кредитите си. Затова правилното управление на парите е много важно за всеки един от нас и е ключово за по-бързото излизане от кризата”, казва Райна Миткова, председател на АУВ.

Известен ръст отбелязва общият обем нововъзложен дълг на пазара на междуфирмени вземания, сочат още данните от проучването на Асоциацията. Стойността на този показател за 2020 година е 9.356 млн. лева, докато за 2019 тя е 7.806 млн. лева. Идентична е тенденцията при броя случаи. За 2020 те са общо 21 459,
а за 2019 – 17 169 случая.

„Предвид факта, че някои сектори бяха силно засегнати още през 2020 г., данните за растяща междуфирмена задлъжнялост не са изненадващи. Вероятно е тази тенденция да се задълбочи, но за бизнесите е важно да бъдат особено внимателни – смятам, че всеки бизнес трябва добре да управлява наличните си средства, във
времена на криза кешът е най-важен. Някои преосмислиха бизнес модела си, други по-детайлно проверяват финансовата стабилност на контрагентите си, трети с гъвкавост дори съумяха да повишат печалбата си”, каза Райна Миткова.

Плащаемостта през 2020 година отслабва спрямо 2019 г., посочват още от Асоциацията. Те отчитат понижение с около 13% на годишна база. „Трябва да отбележим, че пандемията, динамичната политическа ситуация у нас, както и въвеждането на абсолютна давност преди решението на Конституционния съд тя да важи само за нови задължения, се отразиха на потребителското поведение още през 2020 г. Много домакинства престанаха да плащат не защото доходите им бяха пострадали, а защото се страхуваха за
бъдещето си и предпочитаха да съхранят тези пари за по-трудни дни. Но неплащането може само да усложни ситуацията и да се отрази негативно на икономиката, а оттам – на всеки от нас поотделно”, казва Райна Миткова.

„Групата на хората, които изпитват реална невъзможност да плащат, продължава да е най-малка. Настоящата ситуация на несигурност създава предпоставки за някои потребители да се стремят да избегнат погасяването на вземанията си. Част от хората обаче използваха именно този момент, за да
предоговорят по-добри условия по кредитите си и точно те ще спечелят в дългосрочен план”, коментира Лилия Димитрова.

Според експертите от Асоциацията за управление на вземания за бизнеса и за потребителите е важно да следят движението на инфлацията. Тенденциите за ръст на този показател, ведно с евентуално покачване на лихвите по кредитите, което вече се случва в САЩ, би могло да се превърне в предизвикателство пред някои домакинства в дългосрочен план. До края на годината съществени сътресения не се очакват, посочват
от Асоциацията и призовават потребителите да бъдат внимателни при вземането на финансови решения.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари