Всеки четвърти е над 65 г., не стигат парите за пенсии

Близо всеки четвърти в страната е на възраст над 65 години.

България е на първо място в ЕС по смъртност

Средната възраст в страната надмина 45 години

Раждат повече деца

Близо всеки четвърти в страната е на възраст над 65 години, показват данни на НСИ. Същевременно намаляват хората в трудоспособна възраст, което създава затруднения при намирането на пари за изплащане на пенсиите.

Хората в трудоспособна възраст в края на миналата година са 3,769 млн. души, като спрямо предходната година намаляват с около 6 хил. Това означава, че има по-малко хора, които да работят и да изкарват парите на пенсионерите в страната. Близо половината от средствата за изплащане на пенсиите вече не идват от осигуровки, а от данъци. Със застаряването и намаляването на населението проблемът ще става още по-голям през следващите години.

Към края на 2023 г. населението на България е 6 445 481 души, обявиха от НСИ. За година населението намалява с 2229 души. Мъжете са малко над 3 млн., а жените са 3,347 млн., или на 1000 мъже се падат 1081 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и делът на жените от общото население.

Хората над 65 години нарастват до 1,53 млн., или 23,8% от населението на страната, показват данните на НСИ. Делът на жените на възраст над 65 години е 27,7%, а на мъжете - 19,5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях, посочват от НСИ.

По региони делът на хората над 65 години е най-висок в областите Видин (31,3%), Габрово (30,3%) и Смолян (28,9%). Най-нисък е делът на населението над 65 години в областите София (столица) - 19,2%, Варна - 21,5%, и Благоевград - 22,2%. Общо за страните от ЕС делът на населението над 65 г. е 21,3%. Най-висок е този дял в Италия (24%) и Португалия (24%).

Към края на миналата година децата до 15 години в страната са 911 025, или 14,1% от общия брой на населението. Делът на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18,9%, Ямбол - 15,2%, и Бургас - 14,9%.

Общият коефициент на възрастова зависимост (броят на хората на възраст под 15 и над 65 години на 100 души от населението) в България е 61%. Това означава, че на всеки човек под 15 и над 65 години се падат по-малко от двама души в активна трудова възраст.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,6 години през 2002 г. нараства до 45,2 години в края на 2023 г., показват данните на НСИ.

През 2023 г. в страната са родени 57 197 деца, което е увеличение с 601 деца спрямо предходната година. Но въпреки това, населението в страната продължава да намалява.

Коефициентът на обща раждаемост, който показва броя на новородените на 1000 души от населението, е 8,9‰, което е близо до средното ниво за страните от ЕС (8,7‰). Най-високо е равнището на раждаемост в Кипър (11,2‰), Франция (10,7‰), Ирландия (10,5‰) и Швеция (10‰). С най-нисък коефициент на раждаемост е Италия (6,7‰).

През миналата година броят на извънбрачно родените деца е 34 357, или 59,8% от всички раждания. За 81,1% от извънбрачните деца има данни за бащата, което означава, че те най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Броят на умрелите в страната през 2023 г. е малко над 101 хил., а коефициентът на обща смъртност (брой починали на 1000 души от населението) е 15,7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 17 808, или с 15%. Въпреки това общата смъртност на населението в България е най-висока сред страните от ЕС. С най-ниска смъртност са Ирландия и Люксембург - по 6,8‰, и Малта и Кипър - по 8‰, а средното ниво за страните от ЕС е 11,5‰.

По-малко разводи

Имигранти ни спасяват от рязък спад на населението

В София има 1,28 млн. души

Над 15 хил. души са се преместили от страната в чужбина.

Имигранти ни спасяват от рязко намаление на броя на населението в страната, става ясно от данните на НСИ. Ако броим само ражданията и умиранията в страната, през миналата година населението е трябвало да намалее с 43 809 души. Но реалното намаление е с 2229 души, а причината за това е, че много повече хора са дошли от чужбина, от тези, които са потърсили късмета си зад граница.

През миналата година 15 227 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (18,1%), Обединеното кралство (16,9%) и Франция (8,4%). Същевременно хората, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите, през миналата година е 56 807 души. Тук влизат както българи, завърнали се в страната, така и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (25%), Украйна (17,5%) и Русия (9,7%).

През миналата година над 107 хил. души са сменили населеното в страната място, в което живеят. Най-голямо е движението към София - 15 319 са се преместили в столицата. Населението на София е 1,287 млн. души, като за година нараства с 6631 души.

През миналата година намаляват както сключените бракове, така и разводите, показват още данните на НСИ.

Хората с чужда помощ минават прага от 526 лв.

Много пенсионери без великденска добавка

НОИ стриктно спазва закона

Пенсионерите, които ползват услугата “личен асистент”,  нямат великденска добавка.

Националният осигурителен институт стриктно изпълни решението на парламента еднократната великденска добавка от 100 лв. да бъде изплатена на пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април, са в размер до 526 лв. включително.

Право на великденска добавка добиха около 534 хил. души, които от 26 април се възползват от сумата, но сред тях няма правна възможност да бъдат включени хора с увреждания, които са подали в Агенцията за социално подпомагане заявление за предоставяне на лична помощ. Добавката за чужда помощ, изплащана към пенсиите на хора с увреждания, се пренасочва за плащане на труда на асистентите. Услугата “личен асистент” е съобразена с житейска ситуация на човека с увреждане и отговаря на индивидуалните му потребности. Ако пенсията на човек с увреждане заедно с добавката за чужда помощ надвишава 526 лева, по силата на приетото от Народното събрание решение, човекът няма право на великденска добавка.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари