Всяка вносна храна само със сертификат

Проверки показаха, че храни, които се продават у нас, съдържат различни съставки от тези в супермаркетите в Западна Европа.

Документът ще се издава от контролния орган в държавата, където е произведена

Няма да важи за българските продукти

Всеки хранителен продукт, който се внася у нас, задължително трябва да е придружен със сертификат, в който да се посочва, че рецептата му отговаря на тази в Западна Европа. За валидна се смята рецептата, с която продуктът е бил регистриран за пръв път в държава членка на ЕС. Това предлагат да залегне като изискване в Закона за храните от Асоциация на индустриалния капитал в България съвместно със Съюз „Произведено в България“ и Национален съюз на земеделските кооперации в България.

„Не се разрешава пускането на пазара на храна, произведена извън територията на Република България, без сертификат, издаден от официален контролен орган в държавата, където е произведена храната, с който се удостоверява, че храната е идентична на храната, която се търгува на нейна територия. Сертификат се издава за всяка една производствена партида", гласи един от предложените текстове. Когато марката е регистрирана първо в България, а след това в други страни, сертификат няма да се изисква.

Това е начинът да изпреварим Брюксел и да въведем промени в нашето законодателство, за да се справим с двойния стандарт на храните, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Предвижда се също всеки сертификат да се вписва в публичен национален регистър, който да се води от Българската агенция по безопасност на храните.

За нелоялните търговци ще има санкции, които тепърва могат да се дискутират. Ние предлагаме най-тежката санкция да стига до 10% от оборота на фирмата. Когато се установи продукт без сертификат, той ще се спира от търговската мрежа за 30 дни. Ако такъв не се представи, стоката се изземва и ако е годна за консумация може да се предаде в Хранителната банка.

Промените в Закона за храните вече са внесени в Народното събрание от депутати от БСП.

Коментари

Задължително поле