В Аксаково предлагат социални услуги на едно гише

В община Аксаково е създаден Център за социални услуги на едно гише, в който имащите нужда заявяват проблема си и получават най-адекватното му решаване.

Благодарение на електронната платформа Social One Stop Shop желаещите да се възползват от иновативните социални услуги могат да се запознаят с тях, без да напускат дома си. Варненската община участва по проекта „Социални услуги на едно гише” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Общата стойност е 198 000 лв. и е в ход от края на миналата до края на 2018 г.Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Аксаково е организатор на двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване”, която се провежда във Варна.

В момента над 460 души в общината ползват широк спектър социални услуги, сред които домашен социален патронаж, личен асистент, социален асистент, домашен помощник, център за обществена подкрепа, кризисен център за жертви на домашно насилие и др.

Коментари

Задължително поле