В бивше начално училище ще помагат на болни деца и семействата им

Закритото преди близо десетина години начално училище "Хаджи Димитър" в Сливен става дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Социалната услуга ще работи с максималния капацитет от 30 потребители с над 90 процента степен на увреждане и родителите им. В същата сграда ще бъде разкрит и втори социален център, за оказване на обществена подкрепа на деца и младежи в риск, лишени от родителска грижа, с девиантно поведение или под риск от експлоатация и насилие в или извън семейството, съобщиха от общината. За основните ремонти на сградата, която е в лошо състояние, на дворното място и за обзавеждането местната администрация е успяла да привлече финансов ресурс в размер на близо 850 хил.лева по ОП "Региони в растеж".

Първата символична копка бе направена от кмета Стефан Радев, в присъствието на служители и граждани. Европейската помощ е безвъзмездна за общината. Двата центъра трябва да отворят врати до 24 месеца.

Коментари

Задължително поле