Големите земеподобни планети са приспособени за по-дълъг живот

Американски и британски учени създадоха компютърен модел, за да разберат до каква степен се различават температурните режими на земеподобни планети в обитаемата зона, съобщи Лайф.

Оказа се, че колкото по-голяма е планетата, толкова по-дълго може да продължи животът на нея. Докато на Земята животът ще престане да съществува след най-много 1,35 милиарда години, на орбитираща около червено джудже голяма екзопланета може да просъществува над 60 милиарда години.

Учените са преценили температурния режим за скалисти планети, които са с между наполовина по-малък и 2 пъти по-голям радиус от земния. Те изяснили, че колкото по-голяма е планетата, толкова по-дълго се задържа вътрешната топлина от разпада на радиоактивни елементи в ядрото й. Топлината е недостатъчна, за да загрее повърхността й, но е достатъчна, за да поддържа вулканичната активност, която постоянно доставя въглероден газ в атмосферата й. Там този важен парников газ поддържа сравнително висока температура. Колкото по-голяма е планетата, толкова по-силен е парниковият ефект.

Обусловената от тези фактори разлика може да е значителна. На планети в обитаемата зона, които са с между наполовина по-малък и 2 пъти по-голям радиус от земния и са в условия, съответстващи на тези в ранната Слънчевата система, разликите в средните температури ще са от порядъка на 20 градуса Целзий.

Различните размери на планетите ще имат значение за обитаемостта им не само в ранните етапи от съществуването им. Колкото по-голяма е планетата, толкова по-дълго ще може да съществува живот на нея. Причината за това е, че със стареенето на звездата светимостта й се увеличава. Тя влияе върху въглеродния цикъл - колкото по-гореща е планетата, толкова по-бързо скали на повърхността й влизат в реакция с въглеродния газ в атмосферата й. На Земята това ще завърши зле - след 830 милиона години ще остане толкова малко въглероден диоксид, че всички дървета ще загинат. Част от тревистите растения ще надживеят за известно време дърветата, защото могат да живеят при наличие на малко количество въглероден диоксид, но 1,35 милиона години по-късно също ще загинат. След това ще измрат животните и хората.

На по-големите планети обаче всичко ще е по-различно. Там топлите недра ще поддържат по-голямо количество въглероден диоксид в атмосферата. Дърветата ще просъщестуват със 140 милиона години по-дълго, отколкото на нашата планета, а висшите растения - с 40 милиона години по-дълго.

Изследването за пръв път взема под внимание влиянието на размерите на планета върху съдържанието на въглеродния диоксид в атмосферата й. В резултат за пръв път бе констатирано, че средните температури на редица екзопланети, за които се смяташе, че са непригодни за живот, всъщност може да са близки до земните. Резултатите от изследването са публикувани в Astrobiology.

Коментари

Задължително поле