Големите фирми и София плащат 68% от данъците

Бизнесът с печалба от 20 млрд. лв. само за година

333 млрд. лв. са приходите на компаниите

Големите компании заедно с гражданите и бизнесът в София плащат 68% от всички данъци в страната. Това става ясно от отчета на НАП за дейността й през миналата година. Общият размер на приходите, събрани от НАП през 2017 г. е 19,176 млрд. лв., което е ръст с 1,535 млрд. лв. (8,7%). 35,8% от тези данъци са събрани от Териториалната дирекция на НАП в София. А 31,9% са осигурени от ТД “Големи данъкоплатци и осигурители”. Тази дирекция на НАП обслужва големите фирми, които имат приходи над 3 млн. лв. или възстановен ДДС над 2 млн. лв., както и всички банки, застрахователи, пенсионни фондове и здравноосигурителни дружества.

Финансовите резултати на бизнеса сериозно се подобряват. Общият размер на декларираната облагаема печалба на фирмите за финансовата 2016 г. е 20,27 млрд. лв., което е увеличение с 1,039 млрд. лв. (5,4%). Същевременно и резултатите на фирмите, които имат финансови проблеми и декларират загуба от дейността си, също се подобряват. Общият размер на декларираната загуба от компаниите в страната е 5,925 млрд. лв. като намалява с 355 млн. лв. (5,7%). Общият размер на приходите на фирмите в страната е нараснал с 5 млрд. лв. до 333 млрд. лв.

Любопитно е, че най-големи печалби са обявили предприятията от преработващата промишленост - общо 4,547 млрд. лв. На второ място с печалба от 4,44 млрд. лв. са фирмите от сектора търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. На трето място остават фирмите от сектора финансови и застрахователни дейности с печалба от 2,468 млрд. лв. Много високи печалби са обявили и компаниите от секторите “Професионални дейности и научни изследвания” (1,432 млрд. лв.), “Транспорт, складиране и пощи” (1,272 млрд. лв.), “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения” (1,086 млрд. лв.) и “Строителство” (1,027 млрд. лв.). Оказва се, че IT секторът и телекомуникациите правят печалба почти колкото строителните фирми. Но между двата сектора има сериозна разлика. През 2016 г. печалбата в строителството намалява с 28%, докато в IT и комуникациите нараства с 12,6%. Освен това доста компании в строителството имат финансови проблеми и са обявили обща загуба от 636 млн. лв. Докато в IT и комуникациите са обявени загуби само за 229 млн. лв.

 

Данни

Банките внесоха 222 млн. в хазната

Банките са платили корпоративен данък в размер на 222,2 млн. лв. през 2017 г., пише в отчета за дейността на НАП. Това е ръст с 47,2 млн. лв. (27%) спрямо 2016 г. Печалбата на банковата система след плащане на данъци през 2016 г. е рекордните 1,262 млрд. лв., което е с 364 млн. лв. повече от предходната година.

Големи раздвижвания има в туризма. Печалбата на фирмите от сектор “Хотелиерство и ресторантьорство” е нараснала с 27% до 402 млн. лв. В същото време други компании от същия сектор са обявили загуба от 324 млн. лв., което е ръст от 64%. Оказва се, че в сектора има големи различия - докато едни хотели и ресторанти трупат печалби, други затъват още по-дълбоко.

Коментари

Задължително поле