Горанов дисциплинира кметове-прахосници

Финансовият министър Владислав Горанов предлага по-строги правила за харчовете на местната власт.

НСОРБ излиза със становище за новите текстове на 20 септември

Поправките касаят БНБ и 18 банки

По-строги мерки срещу харчовете на общините предлага финансовото министерство. Поправките за в закона за публичните финанси и вече са предложени за публично обсъждане.От Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) отбелязват, че голяма част от измененията засягат съставянето и изменението на общинските бюджети. Управителният съвет ще вземе становище на заседание на 20 септември, като дотогава ще проведем проучване за мнението и предложенията на всички общини. Промените предвиждат общините да не могат да правят нови задължения, ако са заложили по-високи приходи в бюджета си, но не могат да ги изпълнят. По този начин ще се спре порочната практика на кметове – прахосници да трупат непосилно големи задължения на общинската хазна. Според предварителния анализ на законопроекта ще се увеличи отговорността на местните власти при предоставяне на услуги на местната общественост и намаляване броя на общините с финансови затруднения. Прави се предложение да има ограничения и по отношение на безлихвените заеми за общините, чийто сметки са на минус. Подобна помощ от държавата вече ще се дава еднократно. Финансовият министър може да изиска предсрочното възстановяване на заема, а кметовете ще представят и писмена обосновка относно причините за неизпълнение на бюджетните параметри.

Поправките касаят всички общини, както и бюджетните организации, които са първостепенни разпоредители с бюджет, държавните висши училища, БНБ и 18 банки, които обслужват сметки и плащания на бюджетните организации. Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година. До сега общините връщаха държавната субсидия по определено перо, ако не можеха да усвоят средствата. С промените в закона за публичните финанси се разрешава на местните власти да предвидят сумата за нови проекти през следващия бюджетен период.

 

Отличници

София и Пловдив дават пример

С най- добри финансови параметри са общините Варна, Самоков, Девня, Бургас, Божурище, Пловдив, Панагюрище, Столична община, Русе, Ветово, Хасково, Елин Пелин, Троян, Добрич, Благоевград, Банско, Генерал Тошево, Ямбол, Козлодуй, Плевен, Царево, Стара Загора, Камено, Приморско, Несебър, Велико Търново, Габрово и Сливница. Справка в Министерството на финансите показва, че Столична община, Пловдив, Варна, Ямбол, Бургас и Русе през второто тримесечие на 2017 г. формират най-голям излишък по бюджета си. Най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи спрямо края на 2016 г. отчитат Столична община, Сливен, Перник, Стара Загора, Русе и Велико Търново. Общините Сливен, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Раднево и Велинград са с най-голямо намаление на поетите ангажименти за разходи спрямо края на 2016 г.

Коментари

Задължително поле