Грък кандидатства за проститутка

Гръцки гражданин официално подаде молба за упражняване на древната професия - проститутка. Молбата е подадена в Пелопонес, район Илия. Членовете на комисията, които за първи път се сблъскват с подобен казус останали озадачени.

Човекът, който желае да упражнява тази професия е взел решение тласнат от кризата, пиша гръцките медии. Той е представил всички необходими документи, за да се озове в света на пазарната любов, законно.

Кандидатът е получил необходимото одобрение и пристъпва към професионалния си избор, който до този момент беше място само за жени.

В епоха, в която безбрачният или постоянният сексуален контакт е напълно нормален, има хора, които не могат да задоволят тази нужда, и други, които живеят, задоволявайки своите нужди.

Припомняме, че в Гърция проституцията е разрешена със закон за лица над 18 години и се контролира чрез Наказателния кодекс и Закона от 1981 г. за предпазване от венерически болести и сродни въпроси. Съществува закон, който регламентира пенсионирането на проститутките на 55-годишна възраст, както и социалните и здравните им осигуровки.

Коментари

Задължително поле