Гърция даде официално разрешение за строителството на газовия интерконектор с България

Гръцкият министър на околната среда и енергетиката Георгос Статакис даде официално разрешение за инсталиране на междусистемния газов интерконектор Гърция-България, известен като проекта IGB, на територията на Република Гърция, съобщи в сряда азербайджанската агенция Trend.az, допълвайки че самото рaзрешително е било предоставено на 7-и февруари.

"Това основно разрешение е важно събитие, следвайки вече издаденото инсталационно разрешително за територията на Република Гърция и съответното разрешение за строеж, издадено в България през септември 2017-а година. Това решение, заедно с придобиването на основните парцели в област Комотини, е предпоставка за успешното стартиране на строителството на междусистемния газопровод Гърция-България (IGB) на територията на Република Гърция", заявиха от съвместната интерконекторна компания ICGB.

Лицензът за Независимата система за природен газ (лиценза за INGS), който се очаква да бъде издаден от гръцкия регулатор RAE през второто тримесечие на 2019-а година, представлява последната предварителна стъпка, която да позволи стартирането на строителните работи, посочиха от съвместната гръцко-българска компания, информира БНР.

Проектът IGB е газопровод, който ще позволи на България да получава азербайджански газ и по-специално природен газ, добиван от находището "Шах Дениз 2". Очаква се междусистемният газов интерконектор Гърция-България да бъде свързан с Транс-Адриатическия газопровод (TAP), чрез който газта от това находище в Азербайджан ще бъде доставен на европейските пазари.

Първоначалният капацитет на IGB ще бъде 3 милиарда кубически метра газ.

Коментари

Задължително поле