Гърция създава имотен регистър

Българите трябва да декларират имуществото си веднага

Глобите за незаконно строителство вече ще се плащат на 100 вноски

Българите трябва да внимават много при покупка на имот в Гърция, за да не се окажат в юридически капан.

Гърция създава имотен регистър (кадастър) за първи път. Необходимо е всички българи с имоти в южната ни съседка да ги декларират веднага.

Срокът за българите, които притежават лични данъчни номера /афм/ и попадат в категория “постоянно пребиваващи” е до 15.04.2019 г. За сънародниците ни, които са с данъчен представител и постоянни жители на България, срокът е до 15.07.2019 г.

Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция гласува през декември 2018 година удължаване с 6 месеца на периода за узаконяване на имотите, по силата на Закон 4495/17. Наложените глоби за незаконно строителство в Гърция се плащаха на 80 вноски, но съгласно новия закон това вече е възможно да става на 100 вноски.

За да бъдат вписани имотите в новия кадастрален план на Гърция е необходимо собствениците да представят пред съответните общински служби - лично или чрез адвокат, копие от нотариален акт на имота, попълнени формуляри Д1 и Д2, копие от издаден данъчен номер /АФМ/ и копие от лична карта. При подаване на документите за вписване на имота в новия регистър се заплаща държавна такса.

“Повечето българи, закупили имоти в Гърция, имат вписвания за собственост само в Агенцията по вписванията, поради липса на кадастър в повечето населени места. Някъде може да бъде отказано вписване, поради аномално изповядване на сделките или закупени имоти с констативен договор. В този случай е необходимо да се обжалва в кадастъра в определените за това срокове”, уточни за “Труд” Мартина Георгиева - български адвокат в Солун. Тя съветва собствениците да се обръщат към компетентни лица - адвокати и строителни инженери, за правилното попълване на документацията, която изисква доста информация за вещните права върху имота, който се регистрира.

“Факт е, че българите строят без да се консултират с адвокати, занимаващи се с вещно право. Не е достатъчен само печат и подпис от инженер, за да се строи. Издава се разрешително от компетентната служба (Полеодомия) в съответния район, като в нея се описва подробно кой е архитект на сградата, кой извършва строителния надзор и колко броя осигуровки трябва да се внесат на работници за построяването й. След застрояването, минава комисия пак от същата служба и издава разрешително за ползване на сградата (акт 16). Веднага след това собственикът е задължен да издаде нотариален акт, който съставя нотариус, и в 30-дневен срок се вписва в данъчна служба с декларация за собственост (Е9), в Агенцията по вписванията и Имотния кадастър”, уточнява още адвокат Георгиева.

Както “Труд” писа, голяма част от имотите в Гърция са незаконни - построени без редовни нотариални актове за собственост върху парцелите, без разрешения за строеж. Според досега прилаганата практиката, на всеки 4-5 години гръцката държава издаваше закон “за узаконяване на незаконните строежи”, което означаваше, че всеки, построил подобен нелегален имот в страната, отива в съответния отдел на общината и го декларира писмено. После плаща глоба в зависимост от квадратурата и къщата става законна. Разбира се, фактът, че кметството или областното управление я узаконяват, не означава, че същото прави и централната държавна власт. Има хиляди случаи на къщи и цели населени места, където общината ги е узаконила, инкасирайки глобите от това, но Министерството на околната среда ги смята все още за незаконни.

Българите трябва да внимават много при покупката на имот в Гърция. Щателната проверка на нотариалните актове за собственост и разрешителните за строеж е задължителна, защото по-късно може да се окаже невъзможно да продадат имота или да го прехвърлят на своите деца. Има вероятност да попаднат в капана на длъжник на държавата за глоби например, или може да са собственици на самата къща, но да не им принадлежи парцелът, върху който е построена тя.

Цифри

Държавните такси върху глобите - от 250 до 10 000 евро

Държавните такси върху глобите се изчисляват според степента на произволната сграда.

- 250 евро за произволно строителство - до 100 кв.м

- 500 евро за строеж - над 100 кв. и до 500 кв.м

- 1000 евро за сградна употреба над 500 кв.м и до 2000 кв.м

- 4000 евро за строителство - над 2000 кв.м. и до 5 000 кв.м

- 10 000 за строителство - ползване на повече от 5 000 кв.м

Глобата може да се изчисли електронно тук: https://www.amoives.gr/tools/prostimo_aythereton.html

Коментари

Задължително поле