Две пароли при онлайн банкиране

Нина Стоянова

Безкешовите плащания нараснаха с 63%

Сигурността при онлайн банкирането ще бъде затегната от есента. Това стана ясно от думите на подуправителя на БНБ и ръководител на управление “Банково” Нина Стоянова при откриването на “Годишна Fintech конференция, 2019”.

Най-късно до 14 септември 2019 г. доставчиците на платежни услуги трябва да прилагат по отношение на услугите, извършвани по електронен път, задълбочено установяване на идентичността на платеца, което се основава на използването на поне два независими елемента за идентификация при извършване на плащане. Пример за такава идентификация са парола и еднократен динамичен код, генериран чрез токен устройство или съобщение през мобилния телефон, каза Нина Стоянова. Възможно е да се използват и биометрични данни за идентификация като пръстов отпечатък или ирис на окото.

През последните години в България се наблюдава постоянно нарастване на безкешовите плащания, в това число наредените по електронен път. За периода 2015 – 2017 г. броят на плащанията, извършени с карти, е нараснал с 63%, а тяхната стойност - с 82%.

Коментари

Задължително поле