Депутатите приеха промени в АПК, с които изискването на документи да става изцяло по служебен път

Народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Законопроектът бе приет с 118 гласа „за“, 1 „против“ и 40 гласа „въздържал се“.

С промените се предвижда изискването на удостоверения и документи да става изцяло по служебен път. Въвеждат се мерки за електронно правосъдие в съответствие със Секторната стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014-2020 г. на Министерство на правосъдието. Според вносителите електронизацията на призовки, книжа и съобщения, и своевременното им връчване ще ускори разглеждането на делата и ще предотврати случаите на неоснователно отлагане. Промените въвеждат ефективно и лесно реализируемо уведомяване и когато електронното уведомяване е невъзможно.

С настоящите промени се предлага умерено увеличение на размера на такси, а именно при касационно обжалване - 90 лева за граждани и еднолични търговци и 450 лева за организации и държавни органи. Таксите в първоинстанционното производство се запазват в досегашния размер.

Създават се допълнителни гаранции срещу бездействието на администрацията, като се предвижда административните съдилища да следят за мълчаливите откази и да изискват доказателство от административните органи за произнасянето им в срок.

Коментари

Задължително поле