Днес кандидатстваме за банковия съюз

Прехвърляме част от надзорните функции на ЕЦБ

Изпълняваме ангажимент за ERM II

Днес България ще кандидатства за членство в банковия съюз на ЕС, научи “Труд”. Първо на заседанието на Министерски съвет министърът на финансите Владислав Горанов трябва да бъде упълномощен да подаде апликационната форма. Веднага след заседанието официално ще бъдат подадени документите за нашата кандидатура. Това е един от ангажиментите, които бяха поети от министъра на финансите и управителя на БНБ Димитър Радев пред министрите на финансите от еврозоната, когато в края на миналата седмица на заседание на Еврогрупата беше подкрепено желанието ни за едновременно влизане в банковия съюз и “чакалнята за еврото” (валутния механизъм ERM II).

Банковият съюз на ЕС се състои от три основни елемента - единен правилник, единен надзорен механизъм и единен механизъм за преструктуриране на банки с проблеми. Единният правилник обхваща набор от законодателни текстове, които се прилагат към всички банки и всички финансови продукти в ЕС. Заложените в него правила включват капиталови изисквания към банките, системи за гарантиране на влоговете и правила за управление на обявените в несъстоятелност банки.

Единният надзорен механизъм е наднационалният орган на ЕС за банков надзор, при който част от отговорността за надзора върху банките се прехвърля на Европейската централна банка. ЕЦБ осъществява пряк надзор над “важните” банки от еврозоната, т.е. за големите, системно значими банки. Под пряк надзор са банки, чиито активи са над 30 млрд. евро или са поне 20% от БВП на държавата, в която са регистрирани. В момента в еврозоната има 120 такива банки, които съставляват 85% от общите банкови активи. В България нито една банка не отговаря на тези условия като самостоятелна финансова институция. Но банките, над които ЕЦБ осъществява пряк надзор, са представени в България със свои дъщерни дружества. ЕЦБ наблюдава извършания от националните надзорни органи контрол над по-малките банки. Тя може да реши да извършва пряк надзор над която и да е банка в държавите от Единния надзорен механизъм.

Единният механизъм за преструктуриране е система за преструктуриране на нежизнеспособни банки. Той се състои от централен орган за преструктуриране (Единен съвет за преструктуриране) и от Единен фонд за преструктуриране, в който и България ще прави вноски.

 

Стрес тестове

Оценяват ни в рамките на година

В рамките на година, след като подадем официалната си кандидатура ЕЦБ, ще направи цялостна оценка на банките в България, за да прецени дали сме готови да влезем в банковия съюз. ЕЦБ ще трябва да прецени стабилността на банките, като ще им направи всеобхватна оценка, която включва преглед на балансовите отчети, преглед на качеството на активите, както и стрес тестове, чрез които се проверява дали банките са с достатъчно добра капитализация и са в състояние да устоят на кризи. При положителна оценка се очаква през юли 2019 г. България да влезе в ERM II, като наред с това се установи режим на тясно сътрудничество с ЕЦБ, което всъщност е механизмът за участие в банковия съюз на страни, които още не са членки на еврозоната.

 

Финансистът Емил Хърсев:

Трезорите са напълно готови

Банките в България са напълно готови за влизане в банковия съюз, коментира за “Труд” финансистът Емил Хърсев. Банките изпълняват всички директиви на ЕС, които у нас се прилагат далеч по-строго отколкото в другите страни от Европейският съюз, допълни той. Банковият съюз обаче реално не съществува, заяви Хърсев. Причината за това е, че страните от еврозоната не могат да се разберат за някои основни неща. Първото е дали Единният надзорен орган ще упражнява директен надзор върху “важните” банки. Германия и Франция не искат да се откажат от надзорните си функции над техните банки. Няма и обща система за гарантиране на влоговете, а и едва ли скоро ще има, заяви Емил Хърсев. Според него влизането в Единния механизъм за надзор може да има и положително влияние за банковия надзор у нас, който в момента е твърде бюрократизиран заради обществените нагласи.

Коментари

Задължително поле