До 300 хил. лв. безлихвени кредити за малките фирми

4,5 млрд. лв. за подпомагане на бизнеса и хората

Кандидатстват до края на годината

Отпускат средствата през търговските банки

Осем финансови инструмента ще осигурят достъп до 4,5 млрд. лв. на работниците, самонаетите, малките и средните фирми, които са пострадали от кризата заради коронавируса, обяви министърът на финансите Владислав Горанов.

Първият инструмент е по програма на Българската банка за развитие (ББР) за отпускане на безлихвени и необезпечени кредити за хората, които са лишени от възможност да работят заради пандемията. Мярката е за хора, които са пуснати в неплатен отпуск, както и за самонаетите. Ако човек е пуснат в неплатен отпуск през март, има изискване поне 5 дни от месеца да е бил на работа. За заеми могат да кандидатстват и самоосигуряващи се граждани, които са прекратили дейност или имат поне 20% спад на оборота през първото тримесечие спрямо същия период на 2019 г. Досега е заявен интерес от 12 търговски банки, където хората може да кандидатстват за кредити в размер до 4500 лв. Заемите ще имат гратисен период до 24 месеца и срок на изплащане до 5 години. Хората няма да дължат такси и комисионни и ще могат да погасят предсрочно заемите без допълнителни такси. Срокът за кандидатстване по програмата е до края на 2020 г.

Вторият инструмент е за осигуряване на необезпечени оборотни кредити за малки и средни фирми. Ще бъде управляван от ББР през търговските банки. Очакванията са бизнесът да получи заеми чрез този инструмент в общ размер до 2 млрд. лв. За кредитите ще може да кандидатстват фирми със спад на оборота през първото тримесечие на 2020 г., наличие на вземания от клиенти, неразплатени суми към доставчици след 1 март, прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието, със случаи на самоизолация или болест на служители, намаление на броя на работниците. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 г.

През Европейския инвестиционен фонд чрез банките ОББ, Прокредит банк и Уникредит булбанк ще се отпускат кредити в размер до 3,6 млн. лв. за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни. Мярката е за подпомагане на малки и средно големи предприятия по време на кризата.

През Фонда на фондовете се отпускат микрокредити до 50 хил. лв. като е възможен гратисен период и лихвена субсидия. Този инструмент вече е достъпен и може да се използва през Първа инвестиционна банка. Гратисният период е до 24 месеца с лихви значително под пазарните. В момента работим с министерството на труда за превръщането на този инструмент в безлихвено кредитиране, каза министър Горанов. Кредитите са за оборотни и инвестиционни средства със срок до 10 години.

Следващият инструмент е за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете. Подкрепата е за фирми, които могат да възстановят икономиката след кризата. Около 400 фирми, основно стартиращи и иновативни предприятия, могат да се възползват от подкрепа под формата на дялово участие. Практиката показва, че около 800 хил. лв. е средата инвестиция, каза министърът.

Следващият инструмент са Фондовете за градско развитие. В периода на криза те са атрактивни, защото могат да финансират дейности, които трудно биха получили банков кредит. За средствата може да кандидатстват общини, публично-частни партньорства и фирми, засегнати от кризата, включително от секторите туризъм и транспорт.

 

Министър Горанов: Заемите на ББР се обслужват редовно

Увеличението на капитала само срещу COVID-19

] С увеличението на капитала на ББР със 700 млн. лв. тя ще стане банка за малкия и среден бизнес.
С увеличението на капитала на ББР със 700 млн. лв. тя ще стане банка за малкия и среден бизнес.

Отпуснатите досега кредити от Българската банка за развитие (ББР) са в добро състояние и се обслужват редовно, заяви министърът на финансите Владислав Горанов. Той обясни, че с допълнителния ресурс от 700 млн. лв., с който се увеличава капитала на банката, ББР ще стане банка за малкия и среден бизнес.

Увеличението на капитала на ББР ще бъде използвано само за подпомагане на граждани и фирми, пострадали от кризата заради COVID-19, стана ясно от думите на министър Горанов.

В ръководството на ББР влезе Живко Тодоров, който е бивш финансов директор на Първа инвестиционна банка. Той вече е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ББР. Вторият човек, който ще влезе в новото ръководство на ББР, е заявен за вписване в Търговския регистър. Това е Панайот Филипов, досегашен изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане.

 

Даваме левове срещу евро

ЕЦБ гарантира валутния ни борд

До дни изпращаме документите за чакалнята за еврозоната

] Владислав Горанов
Владислав Горанов

Още преди влизането ни във “чакалнята за еврото” (Валутно курсовия механизъм или ERM II) Европейската централна банка (ЕЦБ) може да даде допълнителни гаранции за валутния борд в страната като ни предоставя евро срещу левове. Това обяви министърът на финансите Владислав Горанов. С Дания, която е в ERM II, и Хърватска, която също кандидатства за еврозоната, вече са одобрени суапови линии между централните банки на тези две страни и ЕЦБ. БНБ е подала подобно писмо към ЕЦБ и очакваме положително развитие като държава, потенциална членка на ERM II, каза министърът.

Тази суапова сделка помага на държавите, които са с плаващ валутен курс или с валутен борд. Тя дава възможност БНБ да предоставя български лева на ЕЦБ, срещу което по фиксирания курс да получава евро до размера на одобрената слуапова линия. Размерът на суаповата линия се определя по формула, като за България става въпрос за няколко милиарда.

Това е изключително голяма подкрепа, най-малкото гаранция за допълнителна стабилност на валутния борд, който макар да е преобезпечен със 150% си остава механизъм на фиксиран курс, който в ситуация на криза трябва да бъде максимално защитен, каза министърът. Одобрението на суаповата линия може да стане и преди влизането ни в ERM II, стига да заявим достатъчно сериозните си намерения за присъединяване към Валутно курсовия механизъм.

До края на седмицата България ще прати документите за членство в ERM II, стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов.

Коментари

Задължително поле