До 500 хил. лв. глоба за измама с горива (обзор)

Лице, което търгува с нефт и нефтени продукти без регистрация, извън нейния обхват, или в нарушение на законовите условия, ще се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 25 000 до 250 000 лв. За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

Това реши парламентът като прие окончателно промените в Закона за административното регулирани на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Превозните средства, използвани при нарушението, ще се отнемат в полза на държавата, записаха още депутатите.

Забранява се зареждането с горива от мобилни бензиностанции, други пътни превозни средства, преместваеми обекти или подвижни съоръжения, с изключение на зареждането от вътрешен обект за собствени нужди и обект, от който се извършва земеделска дейност, както и зареждането за собствено потребление до 80 литра. При нарушение глобата е от 20 хил. до 200 000 лв. Промените в закона за горивата ще влязат в сила след 6 месеца.

Коментари

Задължително поле