Драстично по-високи сметки за парно в София тази година

Отоплителен сезон 2018/2019 е по-дълъг и по-студен в сравнение с предходния – 174 дни с отопление със средно дневни температури 4,4 градуса, отчитат от най-големия топлинен счетоводител "Техем". За сравнение, миналата година софиянци са използвали отопление 168 дни със средно дневни температури 5,49 градуса.

В резултат 59,9% от клиентите на Техем в София са получили изравнителни сметки със суми за доплащане към Топлофикация София, докато останалите 40,1% ще възстановяват средства от топлофикационното дружество. За сравнение миналата година това съотношение е било 53% към 47% в полза на тези, които са възстановявали суми.

„За първи път отчитаме такава голяма разлика между клиентите, които имат да доплащат и тези, които ще възстановяват суми от Топлофикация София, защото като цяло сградите са потребили повече енергия от фактурираната им през сезона“, обяви Милена Стоянова, управител на Техем.

Близо 13% от клиентите на Техем в София пък са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване или доплащане до 10 лв.

„Това са 22 912 индивидуални клиенти с изравнителна сметка, в която сумите за доплащане или възстановяване са до 10 лв. Това означава, че през зимата фактурираната им енергия за отопление и топла вода е била много близо до реалното им потребление“, коментира още Милена Стоянова.

Посочената сума разход за топла вода в таблицата е за период 12 месеца. Крайните суми в графа „общо“ показват колко средно е струвал целият отоплителен сезон (12 месеца топла вода и 174 дни отопление) за различните видове жилища.

Увеличението на цената с 16%, както и повечето потребена енергия сравнено с предходния сезон, водят до увеличение на сметките в различния тип жилища.

Ако в миналата година отоплителният сезон за имотите 50 m2 - 70 m2 средно е струвал 522,22 лв., то тази година средните стойности се увеличават до 721,26 лв.

В резултат на отчетната кампания данните на Техем сочат, че 1 588 клиенти в София или 0,87% не са осигурили достъп за отчет на уреди и водомери. Тези клиенти в момента са получили изравнителни сметки на максимална мощност поради неосигурения достъп. Припомняме, че в Наредбата за топлоснабдяване са предвидени санкции при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л./ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек). Неосигурилите достъп за отчет могат в 90-дневен срок да заявят такъв. От Техем отчитат, че броят клиенти, които не осигуряват достъп до уредите си за годишен отчет продължава да намалява. От топлинния счетоводител уточняват, че тенденцията се дължи и на уредите с дистанционен отчет, които клиентите избират да монтират в домовете си.

Всички клиенти на Техем с индивидуални разпределители в София ще получат корекции на изравнителните сметки. 

За 5000 сгради, клиенти на топлинния счетоводител в София, вече са изработени корекции на изравнителните сметки, които ще бъдат предадени на Топлофикация София и фактурирани със сметките за месец август към 15 септември 2019 г.

Причината за това е допусната неточност при ръчно въвеждане на данни за среднодневните температури за 15 дни в месец декември 2018 г. Допуснатата неточност е констатирана от Техем след изпращане на първоначалните информационни фактури. Реално последствия за клиентите няма да има, защото корекциите вече са направени в 30-дневния период за рекламации. Корекциите не засягат сградите с апартаментни топломери и тези, които са ползватели само на топла вода.

Коментари

Задължително поле