Държавата си взима „спящите“ акции

Над 2 млн. души имат активи за 2-3 млрд. лв.

Прехвърлят книжата в общ фонд

Парите ще влязат в Сребърния фонд за изплащане на пенсии

Държавата ще си вземе “спящите” акции от масовата приватизация, чиито собственици не са се интересували от тях през последните 15 години. Това става ясно от Концепция за личните сметки на хората, водени от “Централен депозитар” АД, която е пусната от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Целта на промените е хората да се поинтересуват от акциите си, да разберат че могат да ги продадат и да получат пари, както и да се раздвижи капиталовият пазар.

В Регистър А на “Централен депозитар” (ЦД) по лични сметки на гражданите се водят притежаваните от тях акции и компенсаторни инструменти, включително придобити от масовата приватизация. Първоначалното захранване на сметките в Регистър А към ЦД е направено в първата вълна от масовата приватизация през 1996 г. като в момента акции притежават над 2 млн. души. Стойността на тези акции е 2-3 млрд. лв. Много от собствениците на такива акции през последните 15 години не са проявили интерес към тях, включително и поради незнание на наследниците, че имат права върху книжата. Много хора дори не взимат дивидентите си от дружествата като след изтичане на 5-годишна давност парите остават в дружеството. Други пък, които знаят за акциите и имат интерес към тях, не са предприели действия по управлението им, защото свързаните с това разходи (за прехвърляне по подсметка на инвестиционен посредник, както и за съхранение и продажба) в повечето случаи са по-високи от стойността на самите ценни книжа.

За да се раздвижат тези книжа се предлага да се даде срок от 1 година, в която собствениците на акции да могат да ги прехвърлят от лични сметки в ЦД към подсметки при инвестиционен посредник. След това “спящите” акции, към които все още няма интерес, ще бъдат прехвърлени в специален инвестиционен фонд. Срещу книжата си всеки ще получи дялове от фонда, равностойни на притежаваните от него акции. След това ще бъде даден нов срок от 5 г., в който хората ще могат да поискат от фонда да изкупи дяловете им и да вземат парите си, или да заявят желание да останат притежатели на дяловете. Ако и в този срок хората не направят нищо, дяловете им ще бъдат продадени, а парите ще влязат в Сребърния фонд за изплащане на пенсии.

 

След масовата приватизация

Останаха 636 дружества

Публичните дружества от масовата приватизация (които се търгуват на фондовата борса) са 91, а непубличните са 545, пише в Концепцията на МФ. Предвид възрастта на хората, които са придобили акции от масовата приватизация (през 90-те години повечето са били на 40-50 години), е твърде вероятно немалка част от акционерите с лични сметки в Регистър А да са починали. Затова се предлага да бъдат облекчени процедурите за наследяване на акциите за да може хората да получат реални пари за собствеността си. За да се раздвижи пазарът трябва да бъде поет ангажимент да бъдат намалени таксите за прехвърляне на акциите към инвестиционен посредник (към Регистър Б), както и за съхранение и продажба на книжата, пише в Концепцията.

 

Проверете собствеността си

Има три варианта

Има три варианта всеки да провери какви акции от масовата приватизация или от търгувани на борсата дружества притежава. Първият е да направи справка в сайта на Централния депозитар чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Цените на електронните подписи варират в зависимост от издателя и срока им от 20 до 70 лв. Вторият вариант да проверите какво притежавате отново е чрез сайта на ЦД като използване персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно от НАП. Третият вариант е като използвате услугите на инвестиционен посредник. За целта човек трябва да подпише договор за агентство с инвестиционен посредник, който има лиценз за регистрационен агент, и да поиска да му направят справка за притежаваните ценни книжа. Услугата се заплаща, като според тарифите на инвестиционните посредници струва между 25 и 36 лв.

Коментари

Задължително поле