Държавните фирми под нова мегаагенция

Всички дружества с повече от 50% държавно участие в капитала ще се приватизират само след решение на парламента.

Обединяват ведомствата за приватизация и за инвестиции

Промените се правят за да влезем в еврозоната

Продажбата на обособени части само с решение на Министерски съвет

Всички държавни предприятия ще бъдат управлявани от нова мегаагенция. Тя ще се нарича Агенция за публичните предприятия и инвестициите и ще се формира чрез промяна на името на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и вливането в нея на Българската агенция за инвестиции. Това гласи нов Закон за публичните предприятия, който е пуснат за обществено обсъждане. Подобряване на управлението на държавните предприятия е част от ангажиментите на правителството във връзка с кандидатурата ни за влизане в “чакалнята за еврото”.

Първоначално дружествата с над 50% държавно участие ще се ръководят от съответните ресорни министри, каквато е и досегашната практика. Но идеята е в бъдеще Министерски съвет постепенно да прехвърли управлението на държавните фирми на новата Агенция за публичните предприятия и инвестициите.

С новия закон ще бъде премахнат настоящият т.нар. забранителен списък за приватизация, като всички дружества с повече от 50% държавно участие в капитала ще се приватизират само след решение на парламента. По отношение на обособени части от търговски дружества с над 50% държавно участие решенията за приватизация ще се взимат от Министерски съвет.

По отношение на продажбата на обособени части от лечебни заведения и държавни имоти с данъчна оценка над 10 хил. лв. решенията за приватизация ще се взимат от новата Агенция за публичните предприятия и инвестициите. Агенцията ще има и право да разсрочва неустойки по приватизационни договори. А Надзорният є съвет ще се избира от парламента.

Новият закон ще дава възможност обособени части от имуществото на дружества с над 50% държавно или общинско участие да се продават чрез електронна платформа. Това обаче няма да е задължително. А приватизиращият орган ще може да прецени в кои случаи да ползва платформата с оглед необходимостта за определени сделки в тръжните договори да залегнат допълнителни задължения за купувача, пише в мотивите към закона. Режимът за продажба на обособени части ще се различава от този за имоти, който беше приет през миналата година и влиза в сила от август 2019 г. - държавните имоти и тези на държавни дружества може да се продават само чрез електронна платформа.

 

Правила

Министрите вън от ръководството

Депутати, министри, зам.-министри и членове на политически кабинети няма да могат да влизат в ръководството на държавни и общински дружества, предвижда новият закон. В ръководството им няма да могат да влизат и областни управители и техните заместници, кметове, зам.-кметове, секретари на общини, председатели на държавни агенции, комисии и регулаторни органи. Съветите на директорите и надзорните съвети в големите предприятия ще се състоят най-малко от петима членове. Като над половината от тях ще трябва да бъдат независими, т.е. да не са представители на държавата. Ще бъдат приети и критерии за репутация, почтеност, образование, опит и умения на шефовете на държавни и общински фирми.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес