Д-р Жизел Бейкър, директор по научните въпроси във „Филип Морис Интернешънъл“ пред „Труд“: До 95% по-малко отрови има в парата от бездимни изделия

От 2011 г. насам „Филип Морис“ е публикувала над 160 статии, свързани с научен контрол, които са основани на изследвания, методи и проучвания за оценка на продуктите на компанията и тяхното въздействие върху средата. По време на среща-дискусия в София бяха изнесени най-нови данни от шестмесечно клинично проучване на „Филип Морис“, при което са измерени осем здравни индикатора, повлияващи благоприятно отказа от пушене след преминаване към системата IQOS.

-Д-р Бейкър, какво представлява системата IQOS и с какво се различава тя от електронните цигари?

-Електронните цигари представляват система, при която се нагрява никотинова течност, за да се отдели никотин. В тази течност той е извлечен от тютюн, но самият тютюн не се ползва при електронните цигари. Никотинът е с много висока киселинност и затова към течността се добавят ароматизатори, за да може това, което получава като вкус и аромат потребителят, да е приемливо за него и удовлетворяващо. При системата за нагряване на тютюна ΙQOS има тютюн, който се поставя така, че пластина го нагрява, за да се освободи тютюнева пара. Т.е. при освобождаването на парата или аерозола не се налага влагане на добавки, тъй като продуктът съдържа тютюн. Потребителят получава аромата на истински тютюн, тъй като именно такъв се нагрява. Това е и причината IQOS да наподобява много повече изживяването с обикновена цигара. Тютюнът се нагрява, има определен брой вдишвания, които могат да се направят и дори се изхвърля остатъка от .

-А по отношение на електронните цигари?

-Електронните цигари, които са много видове и най-различни, не наподобяват еднократната употреба на цигара, а може по цял ден да се всмуква от тях. И при тях обаче, и при IQOS се отделя пара, която съдържа никотин. Въпрос на предпочитание е кой от двата варианта ще избереш. Има различия в единия и в другия подход по отношение на начина, по който хората избират да откажат цигарите. И двете алтернативи – IQOS и електронната цигара дават възможност потребителите напълно да цигарите. По тази причина ние разработваме и предлагаме и двата продукта.

-При IQOS няма процес на горене, а той е причина в тютюневия дим да се отделят стотици вредни за здравето вещества. Това ли прави тази система за пушене по-безвредна?

- Точно така. В зависимост от технологията, която се използва в различните продукти и устройства, са различни и нивата на токсични вещества. Може да се каже, че при електронните цигари е ограничено излагането на отровни вещества. Според оценки на Министерството на здравеопазването на Великобритания 95% по-малко са вредните съединения в бездимните изделия.

-Тютюнопушенето е въпрос на личен избор, но пасивното пушене не е. Какво влияние оказва върху непушачите продуктът IQOS?

-Провеждаме два вида проучвания в тази насока. При едното изследваме качеството на въздуха в затворени помещения – в специални стаи се симулират определени условия на средата, за да се измери въздействието. Различните условия са: качество на въздуха без употреба на каквото и да е, качество на въздуха с употреба на IQOS и качество на въздуха с тютюнопушене. Така можем да съпоставим въздействието на IQOS в затворени помещения и това на цигарите. Установихме, че при употреба на IQOS има наличие само на две вещества в концентрация над обичайните фонови нива. Под фонови нива се има предвид тези, които се регистрират в стая с наличие на хора в нея, тъй като самите хора също излъчват. Това са никотин и ацеталдехид. Техните стойности обаче са по-ниски от граничните стойности на позволеното за излагане на хора в затворени помещения. За да отговорим на въпроса какво означава това за един непушач, направихме изследване на пасивното излагане. В ресторант сравнихме два варианта – с употреба на IQOS и без. Това което установихме е, че няма негативно въздействие върху хората, които не пушат и те не са изложени на никотин. Така че в затворени помещения е много по-добре, ако около вас се използва IQOS в сравнение с цигарите.

Нашият гост:

Д-р Жизел Бейкър е директор по научните въпроси във Филип Морис Интернешънъл. Ръководи стратегиите за връзки с научната общност по отношение продуктите с намален риск и отговаря за представянето на научните изследвания на Филип Морис Интернешънъл на продуктите с намален риск пред експертите по обществено здраве и регулаторните органи. Д-р Бейкър има докторска степен по биометрия и епидемология от Медицинския университет на Южна Каролина. Тя ръководи проект по разработване и изпълнение на програма за намаляване на риска от заболявания с оглед научно обосноваване и количествено измерване на риска при продуктите с намален риск в следпазарни условия. Преди това отговоря за екипите по биостатистика, управление на клинични данни и моделиране на здравето на населението, които генерират и анализират данни от клинични и следпазарни проучвания, наблюдение на безопасността на продукта и оценка на въздействието върху здравето на населението.

Материалът е изготвен със съдействието на Филип Морис Интернешънъл.

Коментари

Задължително поле