Еколози провериха водата на яз. „Ал. Стамболийски“ след сигнал за мъртва риба

След сигнал за мъртва риба в яз. „Ал. Стамболийски“, получен на 9 септември е извършена спешна проверка. В нея се включиха експерти от РИОСВ – Велико Търново, БДДР – Плевен и Регионална лаборатория към ИАОС.

При огледа на 500 м. крайбрежен участък на водния обект под с. Младен, общ. Севлиево не бяха установени умрели екземпляри риба и наличие на водорасли. Не се установи замътняване или оцветяване на водите на язовира.

По данни на подателя на сигнала и местен рибар от два-три дни се наблюдава мъртва бяла риба с размери от 5 до 12 см. и водорасли в яз. „Ал. Стамболийски“, в най тясната и дълбока част, от лявата страна, в югозападна посока след с. Младен.

От Регионалната лаборатория са измерени показатели: температура на водата – 25,90С, активна реакция рН – 8,40, разтворен кислород – 5,67 mg/dm3и електропроводимост – 229 µS/sm. Изследваните показатели рН и разтворен кислород съответстват на добро състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води, а измерената стойност за показателя електропроводимост на водата в язовира съответства на отлично състояние на водния обект.

В района няма организирани източници на заустване на битови и производствени отпадъчни води.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони