ЕК прогнозира умерен икономически растеж в еврозоната през 2019 г.

БВП у нас се очаква да да расте стабилно през 2019 и 2020 г.

През 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице прогноза за растеж за всички държави членки, съобщават от представителството на Европейската комисия у нас. Като цяло се очаква темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните години, а перспективите се характеризират с висока степен на несигурност.

Икономическият растеж ще продължи, макар и по-умерено. Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за финансиране и леко експанзионистична фискална позиция.

През 2018 г. българската икономика отчита малко по-нисък ръст (3.2%) в сравнение с предвиждания в есенната икономическа прогноза (3.5%), главно заради по-слабия износ. Въпреки това, темпът на растеж се запазва значително над средния за ЕС от 1.9%. Брутният вътрешен продукт се очаква да продължи да расте стабилно през 2019 и 2020, с 3.6% годишно.

Комисията запазва очакванията си за инфлацията през следващите две години, съответно 2% и 1.8% през 2019 и 2020 г.

Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 25 януари 2019 г. По отношение на всички други входящи данни, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 31 януари.

Коментари

Задължително поле