Електронният прием в яслите започва

В 08.00 часа на 2 април официално стартира електронният прием в ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи в училищата на територията на община Бургас.

1100 са свободните места в детска ясла и 1600 за деца в 1-ва възрастова група /родени 2015 г./ в детските градини.

В Системата за електронен прием са обявени и свободни места в детските градини за 2-ра, 3-та и 4-та възрастова група. Също така за деца в полудневни подготвителни групи в училищата. Електронната система за записване в детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи в училищата е леснодостъпна през сайта на Община Бургас, раздел "Образование".

Коментари

Задължително поле