„Енерго-Про Варна” погасява предсрочно облигации за €130 млн.

„Енерго-Про а.с. Чехия” пласира успешно евро- облигации за 370 млн. евро

Енергийната компания "Енерго-Про Варна", която снабдява с електроенергия Североизточна България, обяви чрез БФБ, че погасява предсрочно облигации от 130 млн. евро, които емитира през ноември 2016 г. Така компанията предплати на облигационерите по емисията всички дължими суми, включително главницата и дължимите лихви. Компанията майка - „Енерго-Про а.с. Чехия”, пласира успешно еврооблигации за 370 млн. евро на борсата в Дъблин. Поръчките надхвърлиха 800 млн. евро.

Припомняме, че по-рано тази година „Енерго-Про” получи кредитен рейтинг ВВ от агенция Fitch Ratings и ВВ- от S&P Global Ratings. Доходността за инвеститорите ще е 4% годишно. С тези облигации компанията допълва и диверсифицира източниците на финансиране. Емисията е пласирана сред широк спектър от институционални инвеститори в цяла Европа.

„Предплащаме емисията на „Енерго-Про Варна”, която беше рекордна за българския пазар. Облигационерите ще получат парите си с обещаната доходност, съгласно условията на договора. Повечето от държателите на емисията на облигациите на „Енерго-Про Варна” са заявили интерес за участие в новата емисия, така че сътрудничеството ни с тях продължава”, коментира пред „Труд” главният изпълнителен директор на „Енерго-Про Варна” ЕАД Момчил Андреев.

Както „Труд” писа „Енерго-Про а.с. Чехия” придоби трето електроразпределително дружество в Грузия и се превърна в най-голямата енергийна компания в страната. Компанията разшири бизнеса си и в Турция.

„Продължаваме да инвестираме в мрежата в Североизточна България”, уточни Момчил Андреев. На въпрос на вестника за интереса на компанията майка към придобиване на бизнеса на ЧЕЗ у нас, Андреев бе лаконичен: „Продължаваме да проявяваме интерес към активите на ЧЕЗ в България. Въздържам се да коментирам текуща, неприключила сделка”.

Коментари

Задължително поле