ЕЦБ прави проверки в шест български банки

Цялостната оценка включва преглед на активите и стрес тест

Резултатите ще са готови до юли 2019 г.

Европейската централна банка ще направи цялостна оценка на шест български банки. Това са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк. Оценката включва преглед на активите и стрес тест, съобщиха от БНБ. Това е поредната стъпка към влизана на страната ни в еврозоната. Още на 18 юли България заяви, че иска да се присъедини едновременно към чакалнята за еврото (валутния механизъм ERM 2) и Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество с ЕЦБ, което всъщност е механизмът за влизане в Банковия съюз на страните от ЕС, които все още не са в еврозоната.

Цялостната оценка на определени от ЕЦБ банки е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния надзорен орган на държавата от ЕС, чиято парична единица е различна от еврото. Оценката ще започне през ноември 2018 г., а резултатите - в агрегиран вид и поотделно за всяка банка, се очаква да бъдат публикувани през юли 2019 г. БНБ ще оказва съдействие на ЕЦБ за цялостната оценка на българските банки. При положителни оценки 2-3 месеца по-късно ще може да влезем в “чакалнята за еврото”.

Прегледът на качеството на активите и стрес тестът ще се основават на методологиите, които банковият надзор в ЕЦБ прилага в редовните си цялостни оценки на банките от еврозоната, които са оценени като значими или имат възможност да станат значими, гласи официалното съобщение на Европейската централна банка.

Според процедурата за установяване на тясно сътрудничество, ЕЦБ ще направи оценка и на българското банковото законодателство, като ще се вземе предвид и неговото прилагане на практика. В това отношение Регламентът за Единния надзорен механизъм (ЕНМ) в ЕС изисква националното законодателство на държава членка, която желае да установи тясно сътрудничество с ЕЦБ, да гарантира, че националният компетентен орган ще бъде задължен да приеме всяка изискана от ЕЦБ мярка по отношение на кредитните институции. Успоредно с това банковият надзор в ЕЦБ вече работи в тясно сътрудничество с БНБ с оглед на потенциалната й бъдеща роля на национален компетентен орган, за да подпомогне безпрепятственото й интегриране в Единния надзорен механизъм.

Надзорът над банките в България ще мине в ръцете на ЕЦБ, чието седалище е във Франкфурт. Кредитните институции ще предоставят възможност на експертите на ЕЦБ да извършва проверки на място в техните служебни помещения и в офисите на други компании, включени в надзора на консолидирана основа. Банките ще трябва да предоставят на ЕЦБ и всички поискани от нея документи, дори да са банкова тайна. След старта на тясното сътрудничество, БНБ ще трябва да спазва насоките и указанията на ЕЦБ. По отношение на значимите банки БНБ ще издава индивидуални административни актове само по искане на ЕЦБ. Това означава, че системно значимите банки ще минат изцяло под надзора на ЕЦБ.

 

Надзорът минава към Франкфурт

Даваме достъп до всички документи

Надзорът над банките в България ще мине в ръцете на ЕЦБ, чието седалище е във Франкфурт. Кредитните институции ще предоставят възможност на експертите на ЕЦБ да извършва проверки на място в техните служебни помещения и в офисите на други компании, включени в надзора на консолидирана основа. Банките ще трябва да предоставят на ЕЦБ и всички поискани от нея документи, дори да са банкова тайна. След старта на тясното сътрудничество, БНБ ще трябва да спазва насоките и указанията на ЕЦБ. По отношение на значимите банки БНБ ще издава индивидуални административни актове само по искане на ЕЦБ. Това означава, че системно значимите банки ще минат изцяло под надзора на ЕЦБ.

Коментари

Задължително поле