Забрана за пиене на вода от чешмите в град Бойчиновци заради повишена мътност

Снимка: Архив

Регионалната здравна инспекция в Монтана наложи забрана за пиене на вода от чешмите в град Бойчиновци и близките села от общината Пали лула, Владимирово и Охрид, съобщават от инспекцията. След извършени лабораторни анализи е установено, че са влошени качествата на питейната вода по показател мътност. Вероятната причината за отклоненията са снеготопенето и обилните дъждове.

Във тази връзка РЗИ – Монтана е издала предписание до кмета на община Бойчиновци да информира населението на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид и с. Владимирово, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели. За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската   мрежа.

Коментари

Задължително поле